Sociálne podniky, ktoré majú byť aktívnym nástrojom na vtiahnutie znevýhodnených skupín ľudí a dlhodobo nezamestnaných do pracovného prostredia, Slovensko nevie dlhodobo využívať naplno. Vyplýva to z kontroly Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR.


Na podporu tejto oblasti sa z európskych finančných prostriedkov vynaložilo už viac ako sto miliónov eur. Ministerstvo práce podľa NKÚ od roku 2018 nevykonalo hĺbkovú kontrolu ani v jednom podniku. Kvôli chýbajúcemu informačnému systému nemá ministerstvo práce dostatočné dáta o zamestnancoch podnikov a preto nebolo schopné vyhodnocovať účinnosť jednotlivých podporných mechanizmov.

„Väčšina foriem podpory znevýhodnených skupín vôbec nefungovala, alebo nebola účinná. Kľúčový pre rozvoj sociálnej ekonomiky je pritom strategický prístup k riadeniu zo strany ministerstva práce, podporený medzirezortnou spoluprácou, ktorá je v ostatných rokoch nedostatočná,“ tvrdia kontrolóri.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: