Slovensko musí zmeniť legislatívu upravujúcu postupy v energetike počas krízových období. Je nevyhnutné nastaviť pravidlá adresnej kompenzácie cien elektriny a plynu počas nepredvídaných situácií, zamerať sa na najzraniteľnejšie skupiny a nastaviť aj časové obmedzenia. Tvrdí to Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR.


Kontrolóri svoje odporúčanie opierajú o výsledky kontroly zameranej na mimoriadne energetické opatrenia štátu v rokoch 2018 až 2022 a v súvisiacich obdobiach. Slovensko sa v kontrolovanom období, počas energetickej krízy, rozhodlo výlučne pre celoplošné kompenzácie a nezaviedlo systém adresných kompenzácií.

Ministerstvo hospodárstva vyplatilo do konca minulého roka na kompenzáciách nárastu cien elektrickej energie a plynu v rokoch 2022 a 2023 sumu vo výške takmer 2,7 miliardy eur. Najvyšší objem prostriedkov, približne 1,24 miliardy eur, bol použitý na kompenzácie cien plynu v domácnostiach. Takto široko nastavené kompenzačné opatrenia, ktoré pri prijímaní neboli podložené dátami, boli podľa NKÚ neefektívne a nehospodárne.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: