Novelizáciou zákona o službách zamestnanosti môžu zamestnávatelia od 1. januára tohto roka zamestnávať cudzincov v nedostatkových povolaniach vo všetkých okresoch. Upozornilo na to ministerstvo práce, ktoré touto legislatívnou úpravou reaguje na požiadavky zamestnávateľov.


Slovensko dlhodobo eviduje množstvo profesií s nedostatočným dopytom zo strany domáceho obyvateľstva. Ústredie práce už zverejnilo nový zoznam nedostatkových povolaní. Na týchto pracovných pozíciách môžu zamestnávatelia uplatniť zrýchlený režim zamestnávania cudzincov z tretích krajín.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: