Aj keď koncom uplynulého roku 2022 na chvíľu spotové ceny zemného plynu v Európe dočasne vzrástli, vo všeobecnosti sa dá konštatovať, že výdatne klesajú už 9 mesiacov. Najvyššiu hodnotu zaznamenali ceny dňa 22. augusta 2022, kedy dosiahli hladinu 341,20 EUR/MWh. Od tohto bodu sa postupne znižovali až na terajšiu hodnotu 27,952 EUR/MWh. Príčinou poklesu bola teplejšia zima 2022-2023 a dostatočne veľké zásoby skvapalneného plynu v krajinách EÚ. Tieto prišli ako čiastočná náhrada za výpadok ruského plynu do Európy v dôsledku invázie Ruska na Ukrajinu. A nateraz nie je vo výhľade žiadny impulz, ktorý by tento trend mal zvrátiť.

Ozios-Austera-Ceny zemneho plynu uz 9 mesiacov klesaju-Aj v zime by mali zostat nizke

Spotová cena plynu za obdobie 5 rokov. Zdroj: Trading Economics

Dôležité kroky: plné zásobníky a úspory v spotrebe

V roku 2022 EÚ zvýšila medziročne dovoz LNG o takmer 70 % v priebehu 9 mesiacov. Vyššie európske spotové ceny v porovnaní s cenami na ázijských trhoch pomohli Európe zabezpečiť dodatočné dodávky. Európska únia si totiž dala za cieľ naplniť zásobníky na 90 %  do 1. októbra 2023. Zároveň vypracovala plán, ako zredukovať dopyt po skvapalnenom plyne naprieč členskými krajinami – a to o 15 % do marca 2024. Aj naďalej však bude musieť súťažiť o LNG na globálnom trhu a zostane zraniteľná voči dynamike vývoja.

Únia sa usiluje o čiastočnú reguláciu

Návrhy Európskej komisie zamerané na zníženie vysokých cien energií sú ďalším faktorom, ktorý vyvíja tlak na ceny zemného plynu. Tieto návrhy zahŕňajú spoločné nákupy zemného plynu štátmi EÚ, vytvorenie nového cenového štandardu LNG, obmedzenie kolísania cien na burze plynu TTF a stanovenie pravidiel solidarity v prípade nedostatku dodávok. Nedávne návrhy komisie zahŕňajú iba dočasný mechanizmus korekcie cien, ktorý má zabrániť extrémnym cenovým výkyvom, a nie trvalejší cenový strop, ktorý navrhli niektoré členské štáty a ktorý by mohol ovplyvniť atraktivitu európskeho trhu s alternatívnymi dodávkami plynu.

V hre je totiž pozícia európskeho trhu v konkurencii v Áziou, predovšetkým Čínou. Európske štáty v snahe „zapchať dieru“ po ruskom plyne museli zvýšiť cenový bonus, aby dodávky LNG prilákali k sebe. Oživenie čínskeho dopytu po LNG by mohlo skomplikovať schopnosť EU zabezpečiť dostatok LNG na budúce zimy. Ďalším rizikom je úplné zastavenie ruských dodávok: aj keď závislosť od ruského plynu zásadne klesla, úplná odstávka by stále spôsobila problém, keďže Európe by podľa krízových scenárov chýbali 2 % celoročnej spotreby. Výnimkou je stav, ak by sa podarilo naplniť cielené naplnenie zásobníkov na 90 % pred najbližšou zimou.

Ak to zhrniem, aktuálne cenové výhľady pre zemný plyn vyzerajú pozitívne. Ak sa podarí ďalej napĺňať plány na plnenie zásobníkov a zabezpečenie alternatívnych zdrojov pre vykrytie maximálneho objemu zemného plynu, mohli by ceny zemného plynu zostať aj v zime stabilné.

Komentár hlavného analytika Ozios Adama Austeru