Regulácia MiCA (Markets in Crypto Assets) predstavuje revolučný krok v rámci európskych trhov s kryptoaktívami, prinášajúci nové možnosti a lepšiu bezpečnosť do tohto dynamického a rýchlo rastúceho odvetvia. Pre Európsku úniu je to vstupenka do novej éry v digitálnom finančnom svete. Tento právny rámec, ktorý má 150 strán, je založený na obdobných pravidlách EÚ ako pre obchodovanie s cennými papiermi.

Predstavujeme reguláciu MiCA

Regulácia (EÚ) 2023/1114 – známa ako regulácia MiCA –, bola prijatá 31. mája 2023. Jej ustanovenia o stablecoinoch nadobudnú účinnosť 30. júna 2024 a celá regulácia vstúpi do platnosti od 31. decembra 2024. Ide o najrozsiahlejší rámec pre reguláciu kryptoaktív na úrovni EÚ. Pokrýva široké spektrum činností, vrátane emitovania, obchodovania a súvisiacich služieb s cieľom chrániť investorov a zabezpečiť integritu trhu. MiCA zavádza štandardizované definície a ochranné opatrenia na zabránenie zneužitia finančných prostriedkov, na ktoré dohliadajú úrady EÚ, ako aj národné orgány jednotlivých členských krajín. Zároveň nová legislatíva uľahčuje cezhraničné operácie pomocou pasportizácie, zlepšuje transparentnosť a bojuje proti manipulácii na trhu. Každá spoločnosť, ktorá bude chcieť ponúkať služby v oblasti kryptomenových aktív v rámci EÚ, potrebuje podľa nových pravidiel získať autorizáciu od jedného z 27 národných finančných regulačných orgánov EÚ. V rámci žiadosti o autorizáciu musí okrem iného predložiť tzv. bielu knihu (White Paper) a definovať služby pre obchodovanie s kryptom, ktoré vyžadujú povolenie.

Potenciálna príležitosť pre Slovensko

Regulácia MiCA je postavená na princípoch regulácie cenných papierov a prináša komplexný rámec pre trh s kryptoaktívami v celej EÚ. Tieto pravidlá by mali nielen brániť zneužívaniu investorov, ale mohli by podporiť inovácie a rast nových projektov. Napríklad Daniel Ďuriač z Národnej banky Slovenska nedávno uviedol, že licenčný proces a dohľad budú podobné ako v iných finančných sektoroch. Nové pravidlá znamenajú, že firmy budú potrebovať povolenie pre služby okolo kryptoaktív od NBS alebo inej národnej inštitúcie pre dohľad nad trhom v niektorej z ďalších 26 krajín EÚ. Doteraz pritom týmto firmám stačila len bežná živnosť. MiCA stanovuje jasné pravidlá a znižuje právnu neistotu, čo môže prilákať kapitál do krajiny, kde bude konkrétna firma obchodujúca s kryptomenami sídliť. Vďaka pasportizácii sa otvárajú dvere pre slovenské kryptofirmy, ktoré môžu teraz voľne pôsobiť na trhoch celej EÚ pod jedným povolením. Tento princíp licencie pre celú EÚ má zároveň potenciál zvýšiť konkurencieschopnosť.

Ide o zvýšenú dôveru investorov

Regulačné kroky EÚ, ako je MiCA, môžu ovplyvniť regulačné snahy aj v iných častiach sveta vrátane Spojených štátov. Samozrejme, za predpokladu, že EÚ úspešne implementuje tieto pravidlá a výsledkom bude stabilný a predvídateľný krypto trh. Ak by táto regulácia prispela k zvýšeniu dôvery v trh s kryptoaktívami v EÚ, mohlo by to viesť k zvýšenému záujmu investorov o tento sektor. Dôvera investorov je často kľúčovým faktorom, ktorý ovplyvňuje schválenie takýchto finančných nástrojov regulačnými orgánmi.

Ak sa MiCA osvedčí a prinesie posilnenie európskeho trhu s kryptoaktívami a lepšie regulačné podmienky pre firmy pôsobiace v tomto sektore, zvýši sa konkurenčný tlak na americké krypto ETF fondy. Americké regulačné úrady by potom museli reagovať na medzinárodné zmeny, aby udržali konkurencieschopnosť svojho trhu.

Prirodzene, sú tu aj nevýhody…

MiCA zo sebou nesie aj potenciálne nevýhody a nedostatky, ako napríklad fakt, že zatiaľ nerieši decentralizované financovanie (DeFi) ani neupravuje NFT (non-fungible tokens), čo môže spôsobiť právne nejasnosti a otázky. Stablecoiny neviazané na menu EÚ budú zakázané, ak budú mať viac ako 1 milión transakcií denne, čo môže mať negatívny dopad na inovácie v oblasti kryptomien. Dodržiavanie pravidiel MiCA môže znamenať zvýšenú byrokraciu a náklady pre podniky, najmä pre menšie firmy, ktoré možno predtým neboli podrobené iným finančným reguláciám. Tieto potenciálne nevýhody by mohli mať vplyv na konkurencieschopnosť a inováciu v oblasti kryptomien a blockchain technológií v rámci EÚ.

Regulácia MiCA môže Slovensku a celej EÚ priniesť nové príležitosti a perspektívy v oblasti kryptoaktív, vytvoriť podmienky pre dynamický a inovatívny rozvoj digitálnej ekonomiky a v konečnom dôsledku posilniť postavenie Európy ako lídra v tomto sektore. Je to krok vpred, ktorý nás perspektívne posúva do digitálnej budúcnosti, plnej príležitostí a bezpečnosti. Zostáva ale otázka, či tieto pravidlá splnia svoje stanovené ciele a či budú férové pre všetky spoločnosti pre obchodovanie s kryptoaktívami.

Komentár hlavného analytika Ozios Adama Austeru