Keď takzvaná dôchodcovská inflácia prekročí v priebehu roka úroveň päť percent, aktivuje sa mimoriadna valorizácia dôchodkov. Môže to nastať aj viackrát v roku. Vyplýva to zo schválenej novely zákona o sociálnom poistení, ktorú do parlamentu predložili nezaradení poslanci z mimoparlamentnej strany Hlas-SD. Novela bola schválená v utorok 14. februára a účinnosť nadobudne v januári budúceho roka.


Zmeny poskytnú potrebnú mieru istoty poberateľom dôchodkových dávok pokiaľ ide o stabilizáciu ich kúpyschopnosti a zároveň poskytne dostatočnú predvídateľnosť hospodárenia Sociálnej poisťovne v priebehu roka. Vláde umožní vyhnúť sa nesystémovým opatreniam bez rizika, že domácnosti dôchodcov sa vplyvom razantného rastu cien dostanú do sociálnych či až existenčných problémov,“ píšu poslanci v dôvodovej správe.

Dve zmeny v zákone

Predkladaný návrh zavádza dve zmeny do určovania výšky dôchodkových dávok. Prvou je predĺženie obdobia, za ktoré sa posudzuje vývoj spotrebiteľských cien v roku predchádzajúcom zvýšeniu dôchodkových dávok. Z pôvodných šesť sa bude posudzovať deväť mesiacov. Druhá zmena zavádza mechanizmus mimoriadnej valorizácie pre prípad, že sa inflácia vymkne spod kontroly v priebehu príslušného roka. Ak dôchodcovská inflácia stúpne nad päť percent od posledného zvýšenia dôchodkov, uplatní sa mimoriadna valorizácia. Výnimkou budú len posledné tri mesiace pred koncom roka.


Tradičná valorizácia na začiatku roka zostane zachovaná. Zvyšovať sa bude dôchodok, ktorý penzista poberal presne pred rokom. Ak v priebehu roka prebehla mimoriadna valorizácia, dôchodková dávka sa zvýši o rozdiel medzi penziou, ktorá sa valorizuje o dôchodcovskú infláciu za deväť mesiacov, a sumou dôchodkovej dávky, ktorú penzista poberal do konca predchádzajúceho roka.

Dôchodky sa aj v súčasnosti zvyšujú vždy na začiatku kalendárneho roka o takzvanú dôchodcovskú infláciu za prvých šesť mesiacov daného roka. Tento parameter zverejňuje Štatistický úrad SR a ukazuje, ako za prvý polrok vzrástli náklady v domácnostiach dôchodcov podľa ich nákupného správania. O rovnaké percento sa potom v januári nasledujúceho roka vždy zvyšovali všetky dôchodkové dávky.

Schválený zákon predĺži aktuálne sledované obdobie o tri mesiace. Namiesto dôchodcovskej inflácie za január až jún bude dôležitý údaj za január až september. Podľa súčasných pravidiel sa dôchodky v januári zvýšili o 11,8 percenta. Keby sa tohtoročná valorizácia odvíjala od dôchodcovskej inflácie za deväť mesiacov vlaňajška, penzie by sa od januára zvyšovali o 12,9 percenta.

Mimoriadna valorizácia dôchodkov v praxi

To znamená, že kým podľa súčasných pravidiel sa penzia na úrovni 400 eur od januára zvýšila o 47,20 eura, podľa schváleného návrhu by rástla o takmer 52 eur. Napriek tomu by valorizácia nepredbehla rast inflácie, ktorá v januári dosiahla úroveň 15,2 percenta. Hlavný ekonóm ČSOB Marek Gábriš tvrdí, že počas tohto roka by inflácia mala postupne zvoľňovať a v druhej polovici roka by mohla klesnúť na jednociferné úrovne.

Mimoriadna valorizácia by mohla v budúcnosti zabrániť situácii z minulého roka. Inflácia totiž už valorizáciu dôchodkov predbehla. Ešte menej ako na začiatku tohto roka mali dôchodcovia na začiatku minulého roka, kedy sa im zvyšovali dôchodky o 1,3 percenta. Prestal tiež platiť mechanizmus výhodnejšej sumy, vďaka ktorému sa dôchodky valorizovali buď klasicky o rast spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov, alebo o pevne určenú sumu. Pevná sumu predstavovala dve percentá z priemernej mesačnej sumy z tej dôchodkovej dávky, ktorú penzista poberá.

Po novom sa im penzia zvýši vtedy, keď dôchodcovská inflácia stúpne nad päť percent od posledného zvýšenia dôchodkov. Vlani by mimoriadna valorizácia napríklad nenastala hneď vo februári. Index spotrebiteľských cien v domácnostiach dôchodcov sa totiž vo februári oproti januáru zvýšil len o jedno percento. Štatistici doteraz neporovnávali rast dôchodcovskej inflácie oproti poslednému zvýšeniu penzií.

Zvýšenie dôchodkov v januári budúceho roka sa ešte bude riadiť podľa starých pravidiel. Valorizácia dôchodkov by mala dosiahnuť úroveň 16,9 percenta. Počíta s tým parlamentom schválený rozpočet Sociálnej poisťovne. O koľko naozaj porastú dôchodky bude závisieť od výšky inflácie za prvých šesť mesiacov tohto roka.

Zvyšovanie dôchodkov v roku 2024 (prognóza)

Výška dôchodku v roku 2023Valorizácia dôchodkov v roku 2024Dôchodok v roku 2024
225 €o 38,03 €263,03 €
335 €o 56,62 €391,62 €
450 €o 76,05 €526,05 €
560 €o 94,64 €654,64 €
670 €o 113,23 €783,23 €
780 €o 131,82 €911,82 €
900 €o 152,10 €1 052,10 €
980 €o 165,62 €1 145,62 €
1 000 €o 169 €1 169 €
Výpočet redakcie Finsider (mimoriadna valorizácia)