Otcovská dovolenka po narodení dieťaťa na dva týždne, aj keď matka poberá súčasne materské alebo rodičovský príspevok, bude fungovať ešte na jeseň. Vyplýva to z novely Zákonníka práce, ktorú pripravilo ministerstvo práce a v utorok 4. októbra ju definitívne schválil aj parlament. Zmenou sa má zosúladiť slovenská legislatíva s eurosmernicou o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom rodičov a osôb s opatrovateľskými povinnosťami z roku 2019.

„Otcovia na Slovensku budú môcť stráviť dva týždne pri narodení dieťaťa spolu s mamičkou, či už jej pomôcť, alebo prežiť spoločne ako rodina túto šťastnú chvíľu. Otcovskú dovolenku nebude hradiť zamestnávateľ, ale bude ju hradiť Sociálna poisťovňa z nemocenského poistenia,“ vysvetlil minister práce Milan Krajniak (Sme rodina). Žiadne dni navyše tak otcom nepribudnú. Otcovskú dovolenku budú čerpať z materskej.

Eurosmernica totiž „nevyžaduje zavedenie otcovskej dovolenky, ale ani inej dovolenky, ak už v právnom poriadku štátu existuje porovnateľný inštitút, hoci je inak pomenovaný, alebo ak iný inštitút svojim rozsahom pokrýva práva z viacerých inštitútov“. Inak povedané, otcovská dovolenka je už zavedená, novelou zákona sa upravili len podmienky jej čerpania. Zákon začne platiť od 1. novembra tohto roka.

Otcovská dovolenka po narodení dieťaťa


Otcovská dovolenka po narodení dieťaťa môže trvať maximálne 14 kalendárnych dní a otcovia o ňu môžu žiadať v období šiestich týždňov od narodenia dieťaťa. Nárok tak budú mať od účinnosti zákona aj rodičia, ktorým sa dieťa narodilo ku koncu septembra tohto roka.

Ak sa stane, že dieťa alebo matka s dieťaťom sú v období nároku z akýchkoľvek príčin ešte v nemocnici, šesťtýždňový termín sa predlžuje o obdobie, počas ktorého musia byť hospitalizovaní. Dva týždne plateného voľna otcovia získajú bez ohľadu na skutočnosť, či je matka na materskej alebo rodičovskej dovolenke.

Platenú otcovskú dovolenku budú môcť čerpať aj otcovia pracujúci pre štát. Policajti, hasiči a záchranári budú mať nárok na dva týždne. Vojaci a príslušníci finančnej správy na desať dní. Ministerstvo práce pôvodne navrhovalo, aby mali otcovia vo všeobecnosti nárok až na tri týždne plateného voľna. Návrh ale nepodporilo ministerstvo financií, podľa ktorého by na to neboli zdroje.

Otcovská dovolenka po narodení dieťaťa bude v podstate čerpanie časti materskej. Žiadne dni navyše ľudia od štátu nezískajú. Otcovia si po novom budú môcť rozdeliť štandardnú 28-týždňovú materskú na dve časti. Na dva týždne, kedy budú poberať takzvané otcovské, a 26 týždňov, kedy môžu čerpať materskú. To všetko pri starostlivosti o jedno dieťa. Po otcovskej dovolenke si môžu zvyšnú materskú vyčerpať do troch rokov veku dieťaťa.

Otcovská dovolenka po narodení dieťaťa
Otcovská dovolenka po narodení dieťaťa sa bude čerpať dva týždne. (Ilustračné foto: Deposithphotos)

V prípadoch, kedy otec platené voľno po narodení potomka nevyužije, zostane mu celých 28 dní materskej. „Samozrejme, nejde o povinnosť, ale o možnosť, ak chce otec stráviť prvé dva týždne po narodení svojho dieťaťa spolu s mamičkou,“ upozornil M. Krajniak. Osamelí otcovia môžu čerpať 31 týždňov, prípadne sa čerpá až 37 týždňov, ak sa otec stará o dve alebo viac narodených detí.

Nárok na materskú si otec môže uplatniť najskôr po uplynutí šiestich týždňov odo dňa pôrodu. Na to isté dieťa však už matka nemôže poberať materské dávky či rodičovský príspevok z úradu práce.

Rodinám sa pritom oplatí, keď ide otec aj na materskú. Kým ženy poberali vlani materskú v priemernej výške 785,30 eura, muži dostávali v priemere vyše 1 040 eur mesačne. Dôvodom je aj pretrvávajúca nespravodlivosť v odmeňovaní žien a mužov. V minulom roku Sociálna poisťovňa vyplatila spolu 75 356 dávok materské, z toho 12 433 dávok čerpali muži. Otcovská dovolenka po narodení dieťaťa štatistiku zrejme zmení.

Otec musí platiť odvody

Keďže otcovská aj materská sa platí z nemocenského poistenia, aby otec mohol získať tieto dávky, musí pred nástupom na otcovskú mať minimálne 270 dní nemocenského poistenia, ktoré získal v posledných dvoch rokoch. Keď si bude chcieť otec vyčerpať aj zvyšné týždne, na ktoré má nárok, Sociálna poisťovňa už bude túto podmienku považovať za splnenú.

Inak povedané, platenú dovolenku môže získať otec, ktorý bol alebo je zamestnaný, podnikal alebo si nemocenské poistenie platí dobrovoľne. Ak je otec zamestnanec, musí byť počas otcovskej či materskej bez príjmu z tejto práce. Živnostník zase musí odvody platiť včas a v správnej výške.

Otcovská dovolenka po narodení dieťaťa bude platená takou dennou dávkou, akú by otec dostal pri bežnej materskej. Jej výška bude závisieť od toho, koľko zarába alebo z akého vymeriavacieho základu platí odvody. Otcovské bude na úrovni 75 percent vymeriavacieho základu. Napríklad ak otec vlani zarobil v priemere 1 751 eur mesačne, denné otcovské bude vyše 43 eur. Otec s takýmto príjmom tak dostane za 14 dní viac ako 600 eur. Maximálne materské ale môže byť v tomto roku na úrovni 55,87 eura na deň. Za dva týždne otcovského voľna tak môže otec dostať najviac približne 780 eur.

Dávka stúpne od januára budúceho roka. Dôvodom je rast priemernej mzdy za vlaňajšok, z ktorej sa počíta aj takzvaný maximálny denný vymeriavací základ. Ten stúpne zo súčasných 74,4987 eura na 79,6274 eura. Maximálna materská dávka na deň tak bude v budúcom roku na úrovni 59,72 eura, čo je vyše 836 eur za dva týždne otcovskej dovolenky.

Nárok na novú dávku si otec dieťaťa môže uplatniť cez žiadosť, ktorá bude od novembra k dispozícii na webovej stránke Sociálnej poisťovne. Otec ju musí vyplniť, podpísať a poslať príslušnej pobočke poisťovne. Ak ide o zamestnanca, musí žiadosť potvrdiť aj zamestnávateľ.