Otcovia získajú po novom do šiestich týždňov od narodenia dieťaťa nárok na dva týždne plateného voľna. Otcovská dovolenka po pôrode sa zavedie vládou schváleným návrhom novely Zákonníka práce a ďalších predpisov z dielne ministerstva práce. Zmenou sa má zosúladiť slovenská legislatíva s eurosmernicou o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom rodičov a osôb s opatrovateľskými povinnosťami z roku 2019.

Žiadne dni navyše ale otcom nepribudnú. Materskú, na ktorú majú nárok aj v súčasnosti, si len po novom budú môcť rozdeliť na dve obdobia. Štandardné obdobie čerpania je pre nich na úrovni 28 týždňov. Tie si budú môcť rozdeliť na dva týždne a 26 týždňov pri starostlivosti o jedno dieťa. Otcovská dovolenka po pôrode sa ale môže čerpať bez ohľadu na to, či je matka na materskej alebo rodičovskej.

Ministerstvo práce to odôvodňuje eurosmernicou, ktorá „nevyžaduje zavedenie otcovskej dovolenky, ale ani inej dovolenky, ak už v právnom poriadku štátu existuje porovnateľný inštitút, hoci je inak pomenovaný, alebo ak iný inštitút svojim rozsahom pokrýva práva z viacerých inštitútov“. Inak povedané, Slovensko už otcovskú dovolenku zavedenú má, upravia sa len podmienky čerpania.

Napriek tomu ministerstvo pôvodne navrhovalo, aby mali otcovia nárok na tri týždne voľna po narodení dieťaťa. Návrh ale nepodporilo ministerstvo financií, ktoré žiadalo o jeho prepracovanie.

Otcovská dovolenka po pôrode v praxi

Nárok na dvojtýždňové voľno by otcovia podľa návrhu mali získať od 1. októbra tohto roka. „Samozrejme, nejde o povinnosť, ale o možnosť, ak chce otec stráviť prvé dva týždne po narodení svojho dieťaťa spolu s mamičkou. Otcovskú dovolenku nebude hradiť zamestnávateľ, ale Sociálna poisťovňa z nemocenského poistenia,“ vysvetlil minister práce Milan Krajniak (Sme rodina).

V praxi si musí otec vyčerpať dovolenku v prvých šiestich týždňoch po narodení potomka. Čerpať sa bude maximálne 14 kalendárnych dní. Tieto dni im ale štát zoberie z 28 týždňov, na ktoré majú nárok pri bežnej materskej dovolenke. Zvyšných 26 týždňov si potom môžu vyčerpať dodatočne.

Otcovská dovolenka po pôrode
Otcovská dovolenka po pôrode sa odpočíta z materskej dovolenky. (Foto: Martina Brunovská)

Otec ale musí v posledných dvoch rokoch pred otcovskou dovolenkou platiť nemocenské poistenie minimálne 270 dní. Keď si bude chcieť vyčerpať aj zvyšné týždne, na ktoré má nárok, Sociálna poisťovňa už bude túto podmienku považovať za splnenú. Nárok sa totiž týka toho istého dieťaťa.

V súvislosti so starostlivosťou o narodené dieťa budú mať otcovia naďalej nárok na platenú otcovskú dovolenku v trvaní 28 týždňov, prípadne 31 týždňov, ak ide o osamelého muža alebo v trvaní 37 týždňov, ak sa jedná o dve alebo viac detí.

Dávka ako pri materskej

Otec dostane za prvé dva týždne takú dávku za deň, akú by dostal pri bežnej materskej. Jej výška bude závisieť od toho, koľko otec zarába alebo z akého vymeriavacieho základu platí odvody. Dávka sa počíta ako 75 percent vymeriavacieho základu. Maximálna dávka je v tomto roku na úrovni 55,87 eura na deň. Za dva týždne voľna tak môže otec dostať približne 780 eur.

Maximálna materská dávka opäť stúpne od januára budúceho roka. Dôvodom je rast priemernej mzdy za rok 2021, z ktorej sa počíta aj takzvaný maximálny denný vymeriavací základ. Ten stúpne zo súčasných 74,4987 eura na 79,6274 eura. Maximálna dávka na deň tak bude na úrovni 59,72 eura.

Zároveň platí, že počas dvojtýždňového voľna otec nemôže byť aj na rodičovskej dovolenke. Zamestnanec zároveň nemôže byť počas tohto voľna v práci. Netýka sa to len živnostníkov či iných samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO), ktorí môžu popri poberaní materskej či čerpaní otcovskej dovolenky ďalej podnikať.

Pri podnikateľoch sa ale Sociálna poisťovňa pozerá na riadne platenie odvodov. Pri posudzovaní nároku na otcovskú dovolenku tak bude rovnako ako pri materskej zrejme tolerovať sumu dlžného poistného vo výške najviac päť eur.

Nič by sa nemalo meniť ani na forme a termíne výplaty dávok. Otcovská dovolenka sa bude posielať na bankový účet otca alebo v hotovosti cez poštu. Prvý výplatný termín je stanovený do 15. dňa v mesiaci a druhý do 27. dňa v mesiaci, kedy dávky odchádzajú zo Sociálnej poisťovne.

Otcovská dovolenka po pôrode musí ešte prejsť parlamentom a novelu musí podpísať aj prezidentka.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: