Suma, ktorú poisťovňa prepláca za opravu auta poškodeného vodiča z povinného zmluvného poistenia (PZP) vinníka nehody stále stúpa. Súvisí to s rastom cien za opravy a náhradné diely  v kombinácii so zvyšovaním cien za energie a stúpajúcou infláciou. Aj preto je dôležité nepodceniť správne nastavené autopoistenie.

Podľa štatistík sa na Slovensku stane ročne zhruba 12-tisíc autonehôd. „Za minulú zimu, teda obdobie od decembra 2022 do februára 2023 vyplatila naša poisťovňa poistné plnenie za PZP a havarijné poistenie vo výške spolu 27,4 mil. eur. V porovnaní s obdobím pred pandémiou vzrástlo plnenie o približne 8 až 9 %,“ uvádza Silvia Nosková Illášová, hovorkyňa poisťovne KOOPERATIVA, ktorá je najväčším poskytovateľom autopoistenia na Slovensku. 

Trend nárastu sumy za vyplatené poistené plnenie kopíruje rast cien autoopráv po nehodách – teda náhradných dielov automobilov a služieb autoservisov. Za bežné opravy v autoservisoch tak platíme stále viac. Ceny za služby autoservisov sa medziročne zvyšujú o vyše 10 % – podľa toho, o akú značku ide, a v ktorom regióne sa auto opravuje. Za posledné dve dekády náhradné diely zdraželi aj o 25 %, niektoré komponenty išli hore dokonca dvoj až trojnásobne. Je za tým nielen rast cien vstupných materiálov ale aj technologicky pokrok, keďže autodiely sú prepracovanejšie a náročnejšie na výrobu aj opravu, napr. kvôli zakomponovaným senzorom a pod.

Rast cien za opravy áut ovplyvňuje ceny poistenia - s čím majú vodiči počítať?
Suma, ktorú poisťovňa prepláca za opravu auta poškodeného vodiča z PZP vinníka nehody, stále stúpa (Foto: Freepik)

Situácia sa premieta do poistenia

Výsledkom zdražovania je, že poisťovne pri náhrade škody z PZP vyplácajú poškodeným vodičom čoraz vyššiu sumu, čo vplýva aj na cenu autopoistenia. Medziročný nárast cien PZP, ktoré si vodiči platia, je však o niečo nižší než tempo rastu cien za opravy, ktoré poisťovňa prepláca. 

V Kooperative máme zavedený automatizovaný režim upravovania cien poistného na nasledujúce poistné obdobie. Na jednej strane pri určovaní výšky poistného dôsledne sledujeme zodpovednosť pri jazdení, teda škodový priebeh našich klientov. Na strane druhej musia poisťovne zohľadniť rast priemernej výšky škody na vozidlách, ktorú určuje rastúca cena za opravu po autonehode,“ vysvetľuje Silvia Nosková Illášová a dodáva, že zatiaľ čo v minulosti dochádzalo v priemere k medziročnému navyšovaniu poistného za PZP na úrovni 7 %, tento rok idú ceny za poistky hore približne o 8,5 %.  

Rast cien za PZP je však pre každého vodiča iný. „V našich systémoch pozeráme na každého vodiča individuálne. Sledujeme, v akom regióne žije, aké má auto, koľko mal doteraz nehôd. Do nášho modelu vstupuje viac ako 40 rozličných faktorov, ktoré majú podiel na výslednej cene poistenia,“ hovorí zástupkyňa Kooperativy, podľa ktorej ide do popredia váha kritéria škodovosti, resp. bezškodovosti. Vodiči, ktorí už škody spôsobili, musia rátať s výraznejším rastom ceny PZP v budúcnosti.

Rast cien za opravy áut ovplyvňuje ceny poistenia - s čím majú vodiči počítať?
Na Slovensku nemá PZP vyše 300-tisic vozidiel (Foto: Freepik)

Na Slovensku je oveľa viac neplatičov PZP

Poistenie auta je síce zo zákona povinné, vyše 300-tisíc vozidiel na Slovensku však napriek tomu takúto poistku nemá. Spomedzi všetkých áut v prevádzke nemá PZP až takmer 9 % z nich. To je až štvoArnásobne viac v porovnaní s okolitými krajinami. Jazdenie na nepoistených autách je však veľkým rizikom. Ak by ste spôsobili nehodu, zaplatenie opravy poškodenému vodičovi od vás bude vymáhať právnou cestou Slovenská kancelária poisťovateľov. Pôjde pritom rádovo o tisíce eur v porovnaní s desiatkami eur, ktoré stojí PZP.

Čo si skontrolovať v autopoistení

Trendom pri ponuke a výbere PZP sa stávajú inovácie, ktoré poisteniu dávajú novú pridanú hodnotu a dokážu znížiť stres, keď sa stanete účastníkom autonehody.  

Ako líder na trhu chceme novinky v autopoistení uvádzať medzi prvými. Príkladom je aj naše ojedinelé poistné riešenie Automat. Ide o spojenie PZP, havarijného poistenia a na mieru šitých pripoistení a asistenčných služieb na jednej zmluve za výhodnejších podmienok,“ približuje Silvia Nosková Illášová z Kooperativy.

K poisteniu tak môžete získať rôzne benefity, ako napr. bezplatne poskytované poradenstvo KOOP Meteo, ktoré vás SMS-kou včas upozorní na nepriaznivé zmeny počasia, a tým vás varuje pred víchricou, silnými nárazmi vetra, búrkami, intenzívnymi zrážkami či krupobitím.

Rast cien za opravy áut ovplyvňuje ceny poistenia - s čím majú vodiči počítať?
Aplikáciu Kooperativa si za prvý rok stiahlo vyše 30-tisíc vodičov, ktorí cez ňu nahlasujú v priemere 2 nehody denne (Foto: Kooperativa)

Výhodou v Kooperative je aj exkluzívny program asistenčných služieb GLOBAL Assistance s najširším rozsahom ponúkanej asistencie, a to nielen, keď dôjde ku kolízii na ceste. „Zavolať na asistenčnú linku môžu klienti, aj keď ich v zime nemilo prekvapí napr. vybitý akumulátor, zamrznutá voda v chladiči, zamrznuté zámky na dverách a v ďalších podobných situáciách.“

Novým rozmerom pri autopoistení, ktorým sa poisťovne od seba odlišujú, sú aj smart riešenia uľahčujúce nahlásenie autonehody. Minulú jeseň predstavila KOOPERATIVA svoju mobilnú aplikáciu pre vodičov – prvú appku na hlásenie poistných udalostí, cez ktorú zdokumentujete nehodu do 10 minút. Za prvý rok si ju stiahlo vyše 30-tisíc klientov, ktorí cez ňu nahlasujú v priemere 2 nehody denne.

Užitočná novinka v PZP

Poisťovňa KOOPERATIVA zahrnula tento rok do zoznamu asistenčných služieb v rámci svojho PZP aj unikátnu novinku – ponehodovú asistenciu. Ak zaviníte na ceste nehodu, poisťovňa touto formou pomôže s administratívnymi záležitosťami, pokiaľ ide o škody aj na vašom vlastnom aute. Tie zahŕňajú obhliadku vášho auta, predbežnú kalkuláciu opravy auta, zistenie rentability opravy či určenie zostatkovej hodnoty po totálnej škode. V súlade s vypočítanou kalkuláciou vám tiež z poisťovne odporučia servis.