Priemerná mzda na Slovensku

Priemerná mzda na Slovensku podľa odvetví v roku 2012

OdvetvieSuma (v €)
Hospodárstvo SR úhrnom805
v tom: Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov637
z toho: poľnohospodárstvo630
Priemysel857
ťažba a dobývanie932
priemyselná výroba832
dodávka elektriny, plynu, pary1 471
dodávka vody823
Stavebníctvo607
Veľkoobchod a maloobchod760
Doprava a skladovanie812
Ubytovacie a stravovacie služby511
Informácie a komunikácia1 637
Finančné a poisťovacie činnosti1 658
Činnosti v oblasti nehnuteľností907
Odborné, vedecké a technické činnosti933
Administratívne služby815
Verejná správa a obrana, povin. sociálne zabezpečenie998
Vzdelávanie682
Zdravotníctvo a sociálna pomoc770
Umenie, zábava a rekreácia633
Ostatné činnosti584
Zdroj: ŠÚ SR/Priemerná mzda na Slovensku