Spoločnosť 365.invest začala v špeciálnej kampani ponúkať realitný fond s garanciou výnosu päť percent pri päťročnom investičnom horizonte.


„Samozrejme, ak fond zarobí viac, vyplatíme klientom celý výnos, nielen garantovaných päť percent,“ vysvetľuje Juraj Bielik, zodpovedný za realitné fondy v 365.invest.

Podmienky kampane:

  • Vstup do fondu do 31. decembra 2021.
  • Investičný horizont (doba investovania) je 5 rokov.
  • Po uplynutí výber počas 90 kalendárnych dní možnosť výberu peňazí (inak sa pokračuje v zhodnocovaní).
  • Garancia výnosu 5 % alebo reálny vyšší zisk pri dodržaní 5-ročného investičného horizontu.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: