Lepšia dostupnosť Centier právnej pomoci (CPP) zvyšuje využitie osobného bankrotu občanmi s exekúciami. Ukazuje to najnovšia štúdia Inštitútu sociálnej politiky (ISP), ktorá skúmala vplyv geografickej dostupnosti CPP na dopyt po bankrotoch.


Štúdia Inštitútu sociálnej politiky odhaduje čistý efekt dobrej dostupnosti siete CPP na bankrotovosť obyvateľov na 3,3 osobných bankrotov na tisíc obyvateľov. Koncom roka 2019 bolo na Slovensku v priemere 6,3 bankrotov na tisíc obyvateľov, takže blízkosť centier zvyšovala bankrotovosť o 52 percent celoštátneho priemeru.

Osobný bankrot prešiel zmenami ešte v marci 2017. Výsledkom reformy bol skokovitý nárast počtu ľudí, ktorým osobný bankrot umožnil vymaniť sa z dlhovej pasce. Základnou podmienkou, ktorú musí splniť každý záujemca o osobný bankrot, je aspoň jedna exekúcia vedená voči nemu dlhšie ako rok a podanie návrhu na osobný bankrot cez CPP.