Aké vysoké sú prídavky na dieťa 2024 a aká je suma príplatku k prídavku? Prídavky na dieťa od januára 2023 stúpli. Zariadila to novela zákona o prídavku na dieťa, ktorú schválil parlament. Stúpol aj príplatok k prídavku na dieťa.


Nárok na opakovaný príspevok náhradnému rodičovi má zase ten, komu bolo zverené dieťa do náhradnej starostlivosti.

Prídavky na dieťa 2024 a príplatok:

 • Samotné prídavky na deti majú podľa slovenských zákonov finančne pomáhať s výchovou a výživou dieťaťa či sčasti majú slúžiť aj ako pomoc s nákupom školských potrieb.
 • Rodičia majú na prídavky nárok až dovtedy, kým nemá ich dieťa viac ako 25 rokov veku. Podmienkou je, že napríklad ešte chodí na denné štúdium strednej či vysokej školy, prípadne nemôže študovať alebo pracovať kvôli zdraviu.
 • Prídavky na dieťa pritom môže poberať aj samotné dieťa, ak je už dospelé a rodičia mu zomreli, alebo sa už stihlo vydať či oženiť.
 • Prípadne môže mať upravenú vyživovaciu povinnosť od rodičov alebo je v náhradnej starostlivosti. To isté platí, ak naň vznikol nárok viacerým ľuďom.
 • Vždy ho môže poberať len jeden z nich, prípadne sa môžu striedať podľa rozhodnutia súdu alebo ich dohody. Striedať sa môžu len po polroku, čiže každý z nich dostáva prídavok najmenej šesť mesiacov.
 • Príplatok k prídavku môžu zase čerpať len ľudia, ktorí si za normálnych okolností nemôžu uplatniť daňový bonus na dieťa, ale zároveň poberajú prídavky na dieťa.
prídavky na dieťa 2024
Ilustrácia: DALL-E

Jednorazový príspevok pre prvákov (prídavky na dieťa 2024):

 • Rodičia majú možnosť získať aj príspevok na školské pomôcky pre prvákov. Príspevok na školské potreby pre prvákov zaviedla ešte v roku 2019 vtedajšia vláda.
 • Ide o jednorazovú dávku na školské potreby, ktorá sa vypláca v októbri. Viac ako sto eur dostávajú rodičia, ktorí do školy v danom roku poslali prváka základnej školy.
 • Rodičia o to nemusia špeciálne žiadať, úrady si mená prvákov zisťujú z centrálneho registra. Príspevok na školské potreby sa vypláca spolu s klasickými rodinnými prídavkami na deti za september daného roka.
 • Vyplácajú sa spravidla od 13. do 15. dňa v mesiaci. Úrady práce majú všetky svoje výdavkové účty v Štátnej pokladnici. Dokopy ide o 46 účtov. Ak klient nemá bankový účet, dostáva dávku cez poštový poukaz rovnako zo Sociálnej poisťovne.
Prídavky na dieťa 2024 a jednorazový príspevokSuma
Prídavok na dieťa od 1. januára 202460 €/mesačne
Príplatok k prídavku na dieťa od 1. januára 202430 €/mesačne
Príspevok na školské potreby v roku 2024110 € (jednorazovo v októbri)
Príspevok pre prvákov a prídavok v roku 2024170 € (jednorazovo v októbri)
Príspevok pre prvákov, príplatok a prídavky na dieťa 2024200 € (jednorazovo v októbri)
Zdroj: Slov-lex, NR SR (prídavky na dieťa 2024)
Prídavky na dieťa 2024
Aké sú prídavky na dieťa 2024 (Ilustráciia: DALL-E)

Opakovaný príspevok (prídavky na dieťa 2024):

 • Oprávnená osoba na opakovaný príspevok náhradnému rodičovi je náhradný rodič. Ak je dieťa zverené do náhradnej starostlivosti manželom, nárok na opakovaný príspevok náhradnému rodičovi si môže uplatniť len jeden z nich.
 • Nárok na opakovaný príspevok náhradnému rodičovi má náhradný rodič, ak mu bolo zverené dieťa do náhradnej starostlivosti, začal sa osobne starať aspoň o jedno zverené dieťa, má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a nevykonáva náhradnú starostlivosť v zariadení pestúnskej starostlivosti.
 • Opakovaný príspevok náhradnému rodičovi je vo výške 1,95-násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa mesačne. Od 1. júla 2023 ide o sumu 239,50 eur. Opakovaný príspevok náhradnému rodičovi sa ešte môže zvyšovať.

Opakovaný príspevok náhradnému rodičovi sa zvyšuje o:

 • 0,975-násobok sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa mesačne, ak sa náhradný rodič stará o dve deti, ktoré sú súrodenci,
 • 1,95-násobok sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa mesačne, ak sa náhradný rodič stará o tri deti, ktoré sú súrodenci,
 • 2,925-násobok sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa mesačne, ak sa náhradný rodič stará o štyri deti, ktoré sú súrodenci,
 • 3,9-násobok sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa mesačne, ak sa náhradný rodič stará o päť detí, ktoré sú súrodenci,
 • 4,875-násobok sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa mesačne, ak sa náhradný rodič stará o šesť detí, ktoré sú súrodenci,
 • 5,85-násobok sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa mesačne, ak sa náhradný rodič stará o sedem detí alebo viac detí, ktoré sú súrodenci.