Príplatok k prídavku na dieťa a opakovaný príspevok náhradným rodičom bude v auguste jednorazovo vyšší o sto eur. Vyplýva to zo schváleného nariadenie vlády z dielne rezortu práce. Na základe neho smeruje jednorazová inflačná pomoc pre približne 6 500 náhradných rodičov a tiež rodičov zhruba 2 000 detí, na ktoré sa poskytuje príplatok k prídavku na dieťa.


Obe formy pomoci budú poskytnuté za mesiac august tohto roka a vyplatené budú v septembri. Cieľové skupiny o peniaze nemusia žiadať, vyplatené im budú automaticky. Rezort práce zo svojej rozpočtovej kapitoly vyčlení na tento účel 855-tisíc eur. Zámerom opatrení je prispieť rodinám s deťmi na pokrytie zvýšených výdavkov na bývanie, energie alebo stravu.

„Cieľom návrhu je finančne prispieť rodinám s deťmi, ktorým sa poskytuje príplatok k prídavku na dieťa z dôvodu, že si z objektívnych príčin nemôžu uplatňovať nárok na daňový bonus a náhradným rodičom na pokrytie zvýšených výdavkov na bývanie, energie, stravu a podobne. Nariadenie je súčasťou avizovanej inflačnej pomoci a je jedným z nástrojov na zmiernenie následkov vysokej inflácie,“ argumentuje ministerstvo práce.

Zvýšený príplatok k prídavku na dieťa


Príplatok k prídavku na dieťa môžu poberať ľudia, ktorí si nemôžu uplatniť daňový bonus na dieťa. Ide napríklad o ľudí, ktorí sú na starobnom, predčasnom, invalidnom či výsluhovom dôchodku, prípadne poberajú podobný dôchodok v zahraničí. Nárok má aj rodič, ktorý nepracuje, ale jeho manžel či manželka má príjem a uplatňuje si daňový bonus. Príplatok k prídavku na dieťa sa poskytuje vo výške 30 eur mesačne.

Príplatok k prídavku na dieťa bude v auguste poskytnutý v celkovej sume 130 eur. To znamená, že k príplatku k prídavku na dieťa vo výške 30 eur bude pripočítaná jednorazová inflačná pomoc vo výške sto eur. Príplatok k prídavku na dieťa dostanú poberatelia za mesiac august tohto, teda vyplatený bude v septembri tohto roka. Poskytnutie jednorazového príplatku k prídavku na dieťa sa týka približne 2 000 detí.

Ľudia, ktorí majú nárok na prídavky na deti a príplatok k prídavku na dieťa, tak za august tohto roka dostanú celkovo 190 eur.

PríspevokSuma od 1. januára 2023
Prídavok na dieťa60 €/mesačne
Príplatok k prídavku na dieťa30 €/mesačne
Jednorazové zvýšenie v auguste 2023100 €
Spolu190 €
Zdroj: MPSVaR (príplatok k prídavku na dieťa)
príplatok k prídavku na dieťa
Príplatok k prídavku na dieťa a opakovaný príspevok náhradným rodičom bude vyšší o sto eur (Ilustračné foto: Depositphotos)

Opakovaný príspevok náhradným rodičom

Oprávnená osoba na opakovaný príspevok náhradnému rodičovi je náhradný rodič. Ak je dieťa zverené do náhradnej starostlivosti manželom, nárok na opakovaný príspevok náhradnému rodičovi si môže uplatniť len jeden z nich.

Nárok na opakovaný príspevok náhradnému rodičovi má náhradný rodič, ak mu bolo zverené dieťa do náhradnej starostlivosti, začal sa osobne starať aspoň o jedno zverené dieťa, má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a nevykonáva náhradnú starostlivosť v zariadení pestúnskej starostlivosti.

Opakovaný príspevok náhradnému rodičovi je vo výške 1,95-násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa mesačne. Od 1. júla 2023 ide o sumu 239,50 eur. Opakovaný príspevok náhradnému rodičovi sa ešte môže zvyšovať.

Opakovaný príspevok náhradnému rodičovi sa zvyšuje o:

  • 0,975-násobok sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa mesačne, ak sa náhradný rodič stará o dve deti, ktoré sú súrodenci,
  • 1,95-násobok sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa mesačne, ak sa náhradný rodič stará o tri deti, ktoré sú súrodenci,
  • 2,925-násobok sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa mesačne, ak sa náhradný rodič stará o štyri deti, ktoré sú súrodenci,
  • 3,9-násobok sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa mesačne, ak sa náhradný rodič stará o päť detí, ktoré sú súrodenci,
  • 4,875-násobok sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa mesačne, ak sa náhradný rodič stará o šesť detí, ktoré sú súrodenci,
  • 5,85-násobok sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa mesačne, ak sa náhradný rodič stará o sedem detí alebo viac detí, ktoré sú súrodenci.

Za august sa o sto eur jednorazovo zvýši aj opakovaný príspevok približne 6 500 náhradným rodičom. Náhradní rodičia ho dostanú k svojej výplate v septembri automaticky.