Prídavky na dieťa od januára budúceho roka nakoniec stúpnu na 60 eur mesačne za každé dieťa. Zachovaný zostane aj príspevok na školské potreby pre deti, ktoré prvýkrát nastúpili do prvého ročníka základnej školy. Vyplýva to z novely zákona o prídavku na dieťa, ktorú schválil parlament. V inej novele poslanci schválili aj zmeny, ktoré sa týkajú postihu za záškoláctvo.

V prípadoch, kedy sa u detí preukáže takzvané záškoláctvo v rámci určitej hranice, sa rodičom nebudú krátiť prídavky na dieťa. Namiesto toho im bude štát sankciu strhávať z ich príjmu v rovnakej miere, ako sa to deje v súčasnosti. Inak povedané, z platu im zoberú sumu prídavku. V legislatíve tiež pribudnú dôvody, ktoré umožnia rodičom strhávať prídavky na dieťa.

Prídavky na dieťa stúpnu inak

Pôvodne mal prídavok na dieťa od januára budúceho roka stúpnuť na 40 eur mesačne, nakoniec ale bude na úrovni 60 eur. Príplatok zostane na súčasnej úrovni. Prídavky na deti sa od júla tohto roka zvýšili z pôvodných 25,88 eura na 30 eur mesačne. Zvýšil sa aj príplatok k prídavku na dieťa, rástol zo sumy 12,14 eura na 30 eur mesačne. Zároveň sa ale ruší automatický rast prídavku a príplatku k prídavku podľa sumy životného minima. Od budúceho roka o ich raste bude rozhodovať vláda prostredníctvom nariadenia. V praxi sa tak zvyšovať nemusia.


Samotné prídavky na deti majú podľa slovenských zákonov finančne pomáhať s výchovou a výživou dieťaťa či sčasti majú slúžiť aj ako pomoc s nákupom školských potrieb. Rodičia majú na prídavky nárok až dovtedy, kým nemá ich dieťa viac ako 25 rokov veku. Podmienkou je, že napríklad ešte chodí na denné štúdium strednej či vysokej školy, prípadne nemôže študovať alebo pracovať kvôli vážnej chorobe či úrazu.

Prídavky na dieťa a jednorazový príspevokSuma
Prídavok na dieťa od 1. januára 202360 €/mesačne
Prídavok na dieťa od 1. júla 202230 €/mesačne
Príplatok k prídavku na dieťa od 1. januára 202330 €/mesačne
Príplatok k prídavku na dieťa od 1. júla 202230 €/mesačne
Príspevok na školské potreby v roku 2022106,33 € (jednorazovo v októbri)
Príspevok pre prvákov a prídavok v roku 2022136,33 € (jednorazovo v októbri)
Príspevok na školské potreby v roku 2023110 € (jednorazovo v októbri)
Príspevok pre prvákov a prídavok v roku 2023170 € (jednorazovo v októbri)
Zdroj: Slov-lex, NR SR (prídavky na dieťa)

Prídavky na dieťa pritom môže poberať aj samotné dieťa, ak je už dospelé a rodičia mu zomreli, alebo sa už stihlo vydať či oženiť. Prípadne môže mať upravenú vyživovaciu povinnosť od rodičov alebo je v náhradnej starostlivosti. To isté platí, ak naň vznikol nárok viacerým ľuďom. Vždy ho môže poberať len jeden z nich, prípadne sa môžu striedať podľa rozhodnutia súdu alebo ich dohody. Striedať sa môžu len po polroku, čiže každý z nich dostáva prídavok najmenej šesť mesiacov.

Príplatok k prídavku môžu zase čerpať len ľudia, ktorí si za normálnych okolností nemôžu uplatniť daňový bonus na dieťa, ale zároveň poberajú prídavky na dieťa. Ide napríklad o dôchodcov či rodičov, ktorí nepracujú. Druhý rodič pritom zarábať môže.

Príspevok pre prvákov nakoniec nezrušia

Ešte pred letom tohto roka bol schválený zákon o financovaní voľného času dieťaťa. Rodičia mali podľa neho mať v tomto roku poslednú možnosť získať príspevok na školské pomôcky pre prvákov. Aj toto opatrenie nakoniec zvrátila novela zákona o prídavku na dieťa, ktorú v utorok (8. november) schválil parlament. Príspevok pre prvákov tak zostane zachovaný a v budúcom roku bude na úrovni 110 eur. Rodičia by tak mali na jeseň budúceho roka na prváka jednorazovo získať 170 eur.

Príspevok na školské potreby pre prvákov zaviedla ešte v roku 2019 vtedajšia vláda. Ide o jednorazovú dávku na školské potreby, ktorá sa vypláca v októbri. Viac ako sto eur dostávajú rodičia, ktorí do školy v danom roku poslali prváka základnej školy. Tento rok je vo výške 106,33 eura. Rodičia tak aj s prídavkom na jeseň dostali 136,33 eura. Od januára budúceho roka sa už vyplácať nemal. Rodičia o to nemusia špeciálne žiadať, úrady si mená prvákov zisťujú z centrálneho registra.

Príspevok na školské potreby sa vypláca spolu s klasickými rodinnými prídavkami na deti za september daného roka. Vyplácajú sa spravidla od 13. do 15. dňa v mesiaci. Úrady práce majú všetky svoje výdavkové účty v Štátnej pokladnici. Dokopy ide o 46 účtov. Ak klient nemá bankový účet, dostáva dávku cez poštový poukaz rovnako zo Sociálnej poisťovne.