Rodičia detí, ktoré tento rok nastúpia do prvého ročníka základnej školy, dostanú aj tento rok zvýšený prídavok na dieťa. Štát ho navyšuje o príspevok na školské potreby. Informovalo o tom Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Účelom príspevku je pomôcť rodičom finančne zvládnuť nástup do prvého ročníka a s tým spojené náklady na zabezpečenie školských potrieb. Poberatelia prídavkov na dieťa dostanú zvýšený prídavok v októbri automaticky, nemusia si podávať žiadosť.


Nárok na príspevok majú rodičia detí, ktoré nastúpili prvýkrát do prvého ročníka základnej školy. Rodičovi takéhoto prváka vyplatí úrad práce popri riadnom prídavku na dieťa aj jednorazovo zvýšený prídavok. Výška prídavku za mesiac september sa tak zvýši o 110 eur. Celková suma prídavku na dieťa, ktoré nastúpi v septembri do prvého ročníka, bude 170 eur. Výška mesačného prídavku na dieťa je 60 eur.

Na jedno dieťa je príspevok poskytnutý iba raz a je priamo viazaný na nástup dieťaťa do školy. Údaje o nezaopatrených deťoch, ktoré nastúpili do prvej triedy, úrady získavajú z informačného systému ministerstva školstva. V prípade, ak oprávnená osoba poberá prídavok na dieťa v inom členskom štáte Európskej únie, nárok na zvýšený prídavok si uplatní podaním žiadosti. Informácie aj s tlačivom žiadosti sú zverejnené na webovom sídle ústredia práce.

Zvýšený prídavok na dieťa poskytujú úrady práce od roku 2019.