V  budúcom roku budú poistenci po splnení zákonných podmienok dostávať zo Sociálnej poisťovne vyššie maximálne sumy štyroch druhov nemocenských dávok. Ide o nemocenské, materské, tehotenské a ošetrovné. Informovala o tom samotná poisťovňa.


Rast vyplýva z každoročného zvýšenia všeobecného vymeriavacieho základu, z ktorého sa odvíja výška poistného na nemocenského poistenie a na základe ktorého rastie aj maximálny denný vymeriavací základ, z ktorého sa nemocenské dávky vypočítavajú.

Nemocenské dávky:

  • Ak sa poistenec stane dočasne práceneschopným v roku 2024, maximálna výška jeho nemocenského na deň bude predstavovať 47,15837500 eura. Pri 30-dňovom kalendárnom mesiaci tak Sociálna poisťovňa v budúcom roku vyplatí poistencom nemocenské maximálne vo výške 1 414, 80 eura a pri 31-dňovom kalendárnom mesiaci to bude 1 462 eur.

Materská dávka:

  • Maximálne denné materské dosiahne hodnotu 64,30687500 eura. Znamená to, že materské bude Sociálna poisťovňa matkám, otcom či iným určeným poistencom vyplácať maximálne vo výške 1 929,30 eura mesačne pri 30-dňovom mesiaci alebo 1 993,60 eura mesačne pri 31-dňovom mesiaci.

Tehotenská dávka:

  • Podobne vzrastie aj maximálna výška dávky tehotenské. Jej maximálna denná suma bude predstavovať 12,86137500 eura, to znamená, že budúce mamičky dostanú najviac 385,90 eura mesačne pri 30-dňovom kalendárnom mesiaci, respektíve 398,80 eura mesačne pri 31 kalendárnom mesiaci.

Ošetrovné:

  • Maximálne denné ošetrovné v roku 2024 predstavuje hodnotu 47,15837500 eura. Dávka ošetrovné, ktorú Sociálna poisťovňa podľa zákona vypláca najviac za 14 dní, tak dosiahne maximálnu výšku 660,30 eura.
  • Pri dlhodobom ošetrovnom, ktoré môže Sociálna poisťovňa po splnení zákonných podmienok vyplácať najviac 90 dní, bude jeho maximálna výška 1 414, 80 eura mesačne pri 30- dňovom kalendárnom mesiaci, respektíve 1 462 eura mesačne pri 31-dňovom kalendárnom mesiaci.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: