Stravné lístky v roku 2023 a príspevok na stravné budú opäť rásť. Vyplýva to z opatrenia ministerstva práce, ktoré bolo v stredu (7. december) uverejnené v Zbierke zákonov. Ministerstvo sa pri zvyšovaní pozeralo na takzvaný mesačný index cien jedál a nealkoholických nápojov v slovenských reštauráciách za august tohto roka, kedy dosiahol hodnotu 105. Oproti mesiacu, kedy sa stravné naposledy zvyšovalo, tak index rástol o päť percentuálnych bodov. Tým bola podľa ministerstva zároveň splnená podmienka pre zvýšenie súm stravného pri pracovných cestách.


Stravné sa zvýši pri všetkých hodinových úrovniach pracovnej cesty. Konkrétne pri pracovnej ceste, ktorá trvá od päť do 12 hodín, sa zvýši suma zo súčasných 6,40 eura na 6,80 euru. Ďalej pri služobnej ceste nad 12 do 18 hodín sa bude suma stravného zvyšovať z pôvodných 9,60 eura 10,10 eura. Zamestnanec by tiež od januára budúceho roka mal pri pracovnej ceste nad 18 hodín dostáva 15,30 eura. V súčasnosti je suma nastavená na 14,50 eura.

Čas/stravné lístkyStravné od 1. 9. 2022Stravné od 1. 1. 2023
5 až 12 hodín6,40 €6,80 €
12 až 18 hodín9,60 €10,10 €
nad 18 hodín14,50 €15,30 €
Stravné lístky – minimálna hodnota4,80 €5,10 €
Maximálny príspevok na stravovanie3,52 €3,74 €
Minimálny príspevok na stravovanie55 % z ceny jedla55 % z ceny jedla
Stravné pre živnostníka3,52 €/deň3,74 €/deň
Zdroj: Slov-lex.sk (stravné lístky v roku 2023)

Keďže na sumy stravného sú napojené aj stravné lístky, od januára vzrastie aj ich minimálna hodnota. Pri výpočte ju tvorí 75 percent výšky stravného pri pracovnej ceste v trvaní päť až 12 hodín, minimálna výška pre stravné lístky tak stúpne zo súčasných 4,80 eura na 5,10 eura. Zákonník práce ale určuje len minimálnu hodnotu. To v praxi znamená, že firma môže svojim zamestnancom umožniť stravovaciu poukážku aj vo vyššej sume.

Zmeny sa ale dotýkajú aj tých zamestnancov, ktorí si namiesto stravného lístka vybrali príspevok na stravovanie. Príspevok na stravovanie musí byť vždy vo výške najmenej 55 percent z ceny jedla a maximálne vo výške 55 percent zo sumy stravného za 5 až 12 hodín trvania pracovnej cesty. Najvyšší možný príspevok na stravovanie tak stúpne zo súčasných 3,52 eura na 3,74 eura. Rovnakú sumu si môžu do daňových výdavkov zahrnúť za každý odpracovaný deň aj živnostníci.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: