Ľudia, ktorí od januára budúceho roka budú musieť zostať doma napríklad s chorým dieťaťom, alebo kvôli vlastnej chorobe nepôjdu do práce, si prilepšia. Zvyšuje sa totiž maximálna dávka počas práceneschopnosti (PN) či ošetrovania člena rodiny (OČR). Maximálne dávky sa totiž odvíjajú od výšky priemernej mzdy spred dvoch rokov. Z rastúcich zárobkov tak môžu profitovať aj ľudia, ktorí sú na péenke alebo óčéerke.

Priemerná mesačná mzda podľa Štatistického úradu SR v minulom roku dosiahla sumu 1 304 eur. Z tejto výšky sa potom počíta aj maximálny denný vymeriavací základ, od ktorého sa zase odvíja maximálna výška niektorých dávok. Maximálny vymeriavací základ tak stúpne zo súčasných 79,6274 eura na 85,7425 eura.

Z tejto sumy sa počítajú aj najvyššie možné dávky, ktoré dostávajú ľudia za celý mesiac alebo za jednotlivé dni. Okrem dávky na péenke či óčéerke ide napríklad aj o materskú či tehotenskú dávku a dávky v nezamestnanosti. Ľudia dostanú maximálnu sumu len v prípade, že majú dostatočne vysoký príjem. Po novom by museli zarábať aspoň 2 608 eur mesačne v hrubom, čo je dvojnásobok priemernej mzdy z minulého roka. Živnostník či samoplatca by musel z tejto sumy platiť odvody.

Od januára si tak v rámci dávok prilepšia ľudia, ktorí majú vyššie zárobky, ale limitujú ich maximálne sumy. V tomto roku napríklad maximálnu dávku získajú len tí, ktorí zarobia vyše 2 420 eur mesačne.

Maximálna dávka na péenke

Pri péenke sa výška dávky odvíja od toho, ako dlho je niekto chorý. Za prvé tri dni ľudia dostanú 25 percent denného vymeriavacieho základu. Od štvrtého dňa už majú nárok na 55 percent. Maximálna možná dávka sa bude od januára počítať podľa maximálneho vymeriavacieho základu. Ak bude niekto na péenke, maximálna výška nemocenskej dávky za prvé tri dni bude 21,44 eura na deň. Od štvrtého dňa bude dostávať najviac 47,16 eura. Doteraz to bolo od štvrtého dňa o necelé štyri eurá menej.

Ak bude niekto chorý 30 dní, dostane maximálne 1 337,64 eura. V prípade péenky počas 31-dňového mesiaca bude maximálna dávka na úrovni 1 384,80 eura. Skutočná výška dávky závisí od príjmu. Dávka môže byť nakoniec aj polovičná, ak sa niekto stal práceneschopným z dôvodu požitia alkoholu alebo omamných látok. Keď je na péenke bežný zamestnanec, za prvých desať dní dostáva náhradu príjmu od svojho zamestnávateľa, až potom mu ju prepláca Sociálna poisťovňa. Živnostníkom a dobrovoľne poisteným vypláca poisťovňa nemocenskú od začiatku péenky.

Práceneschopnosť tiež musí potvrdiť lekár na oficiálnom tlačive. Nárok si potom môže každý uplatniť v Sociálnej poisťovni podľa svojho bydliska. Zamestnanci si nárok uplatňujú u svojho zamestnávateľa. Dávka sa vypláca maximálne 52 týždňov. Počas trvania péenky môže domácnosť či nahlásenú adresu poistenca navštíviť aj posudkový lekár Sociálnej poisťovne. Ide o bežný postup, kedy sa kontroluje dodržiavanie liečebného režimu alebo stanovených vychádzok. Ak zistí pochybenia, poistenec môže o dávku prísť.

Maximálna dávka
Od januára sa zvyšuje maximálna dávka počas PN či OČR (Ilustračné foto: Freepik)

Viac peňazí pri ošetrovaní

Prilepšiť by si mali aj ľudia, ktorí budú od januára ošetrovať člena rodiny. Maximálne ošetrovné sa totiž tiež odvíja od maximálneho vymeriavacieho základu. Reálna výška ošetrovného je 55 percent vymeriavacieho základu od prvého dňa. Maximálne denné ošetrovné bude od budúceho roka na úrovni 47,16 eura. Ide o klasickú dávku krátkodobého ošetrovného, ktorá sa vypláca maximálne 14 dní. Za tie Sociálna poisťovňa vyplatí maximálne 660,30 eura.

Sumy sa pri týchto dávkach zaokrúhľujú vždy na celé desatiny smerom nahor. Dlhodobé ošetrovné, ktoré sa vypláca počas 90 dní, bude mesačne v rovnakých maximálnych sumách ako nemocenské.

Nárok na ošetrovné má zamestnanec, živnostníci aj dobrovoľne poistení. Vzniká im vtedy, ak je potrebné osobné a celodenné ošetrovanie chorého príbuzného ako napríklad rodiča, dieťaťa, súrodenca, manžela či chorého rodiča manžela alebo manželky. Nárok na krátkodobé ošetrovné sa uplatňuje žiadosťou v Sociálnej poisťovni a pomocou tlačiva, ktoré každému vystaví lekár. Nárok na dlhodobé ošetrovné a jeho výplatu musí na tlačivách tiež potvrdiť lekár.

Nemocenské dávky a ošetrovné sa na rozdiel od iných vyplácajú každému, kto je nemocensky poistený alebo v ochrannej lehote. Pri iných dávkach si štát kladie podmienku, aby boli odvody spätne platené dlhodobo. Pri óčéerke je výnimkou dobrovoľne poistený. Nemocenské poistenie si musí platiť 270 dní v posledných dvoch rokoch pred vznikom nároku.

DávkaSuma v roku 2023Suma v roku 2024
Maximálna dávka ošetrovné za 14 dní613,20 eura660,30 eura
Maximálna dávka nemocenské za 30 dní1 242,33 eura1 337,64 eura
Maximálna dávka nemocenské za 31 dní1 286,13 eura1 384,80 eura
Zdroj: Výpočet Finsideru, Sociálna poisťovňa (maximálna dávka)

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: