Developerská spoločnosť J&T Real Estate (JTRE) finančne podporila aktivity občianskeho združenia OZ Stopa Slovensko zamerané na ukončovanie bezdomovectva. Developer o tom informoval v tlačovej správe. Program pracovnej terapie má za cieľ pomôcť ľuďom bez domova vrátiť sa k bežnému životu.


V rámci programu pracovnej terapie zveľaďujú ľudia bez domova verejné priestranstvá, parky, predzáhradky a areály škôlok či domovov sociálnych služieb. Absolvovanie tohto programu považuje OZ Stopa Slovensko za kľúčové pri návrate ľudí bez domova do každodenného pracovného života.

Občianske združenie Stopa Slovensko je mimovládna organizácia zameraná na ukončovanie pouličného bezdomovectva v Bratislave. Využíva kombináciu sociálnej práce, dôstojného bývania, terapie a environmentálnych aktivít.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: