Fiškálny cyklus v USA sa začína otáčať z pozitívneho na negatívny, v dôsledku čoho môžeme očakávať, že americká ekonomika začne spomaľovať. Európa a Čína sa už trápia so slabým hospodárskym rastom. To vytvára potenciálne prostredie stagflácie, v ktorom sa reálny ekonomický rast spomaľuje, kým inflácia zostáva výrazne nad historickým priemerom. Naposledy sa svet triasol pred stagfláciou v lete 2022. Tieto obavy sa môžu stať strašiakom pre akcie.


„Údaje od roku 1989 naznačujú, že počas stagflácie sa najlepšie darí defenzívnym sektorom, akými sú zdravotníctvo, spotrebný tovar, verejné služby a energetika. Naopak, sektory, ktorým sa darí horšie, sú nehnuteľnosti, financie a informačné technológie, pričom najvyššie riziko nesú akcie súvisiace s umelou inteligenciou,“ hovorí Peter Garnry, akciový stratég Saxo Bank.

Údaje výsledkovej sezóny za 2. štvrťrok naznačujú, že zlatá horúčka AI a masívne nákupy GPU od Nvidie sa ešte nezmenia na zlatú baňu. Kým Nvidia stále predáva veľa procesorov, celkový rast tržieb spoločností súvisiacich s AI okrem Nvidie klesá, keď sa priemerný rast tržieb v druhom štvrťroku znížil medziročne o 2 percentuálne body z 27 %. „Ak výnosy dlhopisov klesnú v dôsledku spomalenia ekonomického rastu, potom nie je pravdepodobné, že tento nižší diskont pomôže akciám súvisiacim s AI, pretože ich citlivosť na vyhliadky rastu je oveľa väčšia. Preto v 4. štvrťroku nesú akcie súvisiace s umelou inteligenciou najvyššie riziko,“ analyzuje odborník Saxo Bank na akcie.

Zelenú transformáciu dusia vyššie výnosy dlhopisov a geopolitika

Okrem AI je ohrozená hlavne zelená transformácia. Vyššie úrokové sadzby a vyššie ceny komodít drasticky zmenili predpoklady pre pobrežné veterné elektrárne, ktoré sa inak považovali za kľúčový zdroj budúcej energie. Svet sa však po pandémii a ruskej invázii na Ukrajinu prevrátil naruby a tieto projekty už nie sú životaschopné. To núti napríklad Orsted, popredného svetového hráča vo veternej energetike na mori, k výrazným odpisom. Spoločnosť Siemens Energy zápasila s poruchovým dizajnom svojich veterných turbín a musela zaplatiť nemalé pokuty. Firma Vestas, najväčší výrobca veterných turbín na svete, zaznamenala stagnáciu svojho podnikania. Netýka sa to však len vetra, zasiahnuté sú aj ostatné časti zelenej transformácie. Tri akciové tematické koše s najhoršou výkonnosťou za posledný rok sú preto obnoviteľná energia, zelená transformácia a skladovanie energie.

Solárna a veterná energia sú zďaleka najcitlivejšie na vyššie kapitálové náklady. Tieto zdroje energie majú vyšší podiel počiatočných investícií ako podiel na celkových nákladoch. Ďalšie dva najcitlivejšie zdroje energie sú jadro a uhlie. Naopak, najmenej citlivým je zemný plyn. „Vyššie kapitálové náklady teda podporujú spaľovanie fosílnych palív, ak sú cieľom najnižšie náklady na výrobu energie. Prajú aj jadrovej energii. Tá získava čoraz väčšiu podporu, keďže si politici pomaly uvedomujú, že jadrová energia bude kľúčom k dekarbonizácii globálnej ekonomiky v krátkodobom horizonte,“ vysvetľuje Peter Garnry zo Saxo Bank. Podľa neho vyššie kapitálové náklady zvýraznili krehkosť zelenej transformácie. A práve to je pravdepodobne najväčší katalyzátor pre zníženie úrokových sadzieb, nakoľko k rýchlej dekarbonizácii dôjde len v prostredí nižších úrokových sadzieb.

Akcie začínajú bolieť vyššie náklady na kapitál
Prehľad výkonnosti tematických košov Saxo Bank, Zdroj: Saxo Bank

Dodáva, že tu zlé správy nekončia. „Zelenú transformáciu síce zasiahli vyššie kapitálové náklady, ale aby to bolo ešte horšie, záplava lacných čínskych elektrických vozidiel vtiahla elektromobilitu do hry o fragmentáciu svetových trhov. Polovodiče sú súčasťou geopolitického napätia medzi USA a Čínou a teraz to vyzerá, že elektromobily budú v rovnakej pozícii medzi Európou a Čínou. Svet sa delí a bude naďalej znemožňovať zelenú transformáciu, až kým reálne výnosy dlhopisov neklesnú,“ dodáva Garnry.

Peter Garnry, akciový stratég Saxo Bank