Základným cieľom takmer každej centrálnej banky je cenová stabilita. V nedávnej minulosti sme však pozorovali vysoko inflačné dáta, na ktoré centrálne banky reagujú zvyšovaním úrokových sadzieb, aby dosiahli svoj cieľ. Centrálny bankári pravidelne zasadajú a reagujú na aktuálny vývoj ekonomiky a na vývoj cenovej hladiny. Nebolo tomu inak ani v súčasnosti. V súčasnosti už vidíme sadzby v USA na najvyšších úrovniach od roku 2001 a investori s napätím očakávajú znižovanie úrokových sadzieb.

Americkí centrálni bankári na pravidelnom zasadnutí sa rozhodli ponechať úrokové sadzby na nezmenenej úrovni v pásme 5,25 – 5,5 %. Napriek pozitívnemu dezinflačnému vývoju však ešte nie sú presvedčení o dosiahnutí svojho cieľa, ktorým je 2 % medziročný rast cenovej hladiny. Nedávne ekonomické dáta taktiež poukazujú, že ekonomika Spojených štátov rastie napriek vysokým úrokovým sadzbám, ktoré majú tlmiaci efekt. Taktiež trh práce v USA je veľmi napätý, čo naďalej potvrdzuje silu americkej ekonomiky a nenaznačuje náznak spomalenia. Taktiež spomína, že plánuje pokračovať v programe znižovaní svojich aktív známom ako kvantitatívne uťahovanie. Na tlačovej konferencii guvernér centrálnej banky taktiež potvrdil, že v prípade, že sa objavia pozitívne dáta tak banka je pripravená znižovať úrokové sadzby. Najbližšie znižovanie je tak predpokladané koncom apríla.

ECB by mohla začať znižovať sadzby skôr ako Fed

Čo to však znamená pre európsku ekonomiku?

Z histórie vyplýva, že americká centrálna banka bola stále o krok pred centrálnou bankou eurozóny. Znižovanie sadzieb na americkom kontinente znamenalo problémy taktiež aj pre európsky kontinent, ktorý na to častokrát reagoval s miernym oneskorením. Dôvodom však boli problémy v americkej ekonomike, ktoré s oneskorením spôsobili oslabenie globálnej ekonomiky, čo následne znamenalo nutnú podporu v podobe znižovania sadzieb aj v Európe.

ECB by mohla začať znižovať sadzby skôr ako Fed

V súčasnosti však vidíme opačný scenár, kedy je ekonomika eurozóny v problémoch a naopak americká ekonomika naďalej výrazne rastie. Je to z dôvodu, že šoky v cenách energií boli u nás výraznejšie a naša ekonomika je závislejšia na energeticky náročnejšom priemyselnom sektore. Z tohto dôvodu tento historický sadzobný vzťah v súčasnosti platiť nemusí a ECB má v súčasnosti taktiež aj bližšie ku inflačnému cieľu, čo znamená že ECB by mohla znižovať sadzby o čosi skôr. V súčasnosti predpokladám, že prvé znižovanie sadzieb nastane v júni 2024.

ECB by mohla začať znižovať sadzby skôr ako Fed

Marek Nemky, analytik XTB