Až polovica svetovej populácie ide tento rok k voľbám. Rok 2024 tak bude kľúčovým rokom pre globálny obchod a (geo)politickú stabilitu.

Až polovica svetovej populácie môže tento rok využiť svoje  volebné právo. Voľby sa totiž uskutočnia, resp. uskutočňujú vo viac ako 70 krajinách vo svete. „Rok 2024 je tak kľúčovým rokom pre globálny obchod a (geo)politickú stabilitu, pričom index sociálnych a politických rizík spoločnosti Coface varuje pred vysoko rizikovým a neistým prostredím na celom svete,“ konštatuje vo svojej analýze nadnárodná spoločnosť Coface. Globálny líder v poistení pohľadávok firiem a manažovaní ich kreditného rizika zároveň analyzuje riziká, ktoré si vyžadujú zvýšenú pozornosť. Ako upozorňuje Ruben Nizard, ekonóm pre Severnú Ameriku a vedúci oddelenia politických rizík spoločnosti Coface, na základe meraní rizík za ostatné desaťročie možno konštatovať, že svet vstupuje do novej fázy týchto rizík.

Sociálne a politické riziko rastie. Čo očakávať?

lustračná snímka: pexels.com

2024: volebná horúčka, rastúci populizmus a geopolitická nestabilita

Niet pochýb, že rok 2024 je pre voľby búrlivý – prví voliči išli k urnám na Taiwane v januári a poslední prídu v USA v novembri. Táto historická vlna sa týka viac ako 70 krajín (vrátane siedmich najľudnatejších krajín sveta), polovice svetovej populácie a približne 55 % svetového HDP!

Voľby však zároveň poskytujú príležitosť pre populistickú vlnu, ktorá sa prevalí všetkými piatimi kontinentmi, od Indie po Mexiko, cez Rakúsko, Tunisko, Indonéziu a Salvádor. To dodáva ďalší impulz trendu, ktorý sa zakorenil posledných viac ako desať rokov: nárast sociálnych nepokojov a (geo)politickej nestability.

Vo svete, ktorý mení globálny geopolitický poriadok zdedený po skončení druhej svetovej vojny, budú niektoré voľby rozhodujúce. Voľby v USA budú kľúčovým momentom pre svetovú scénu a určite budú cieľom pokusov o jej destabilizáciu,“ konštatuje Coface.

To isté platí aj pre Taiwan, kde víťazstvo Demokratickej pokrokovej strany (DPP) znamená, že napätie s Čínou sa bude naďalej sústreďovať na štatút ostrova. Podobne bude výsledok hlasovania v USA rozhodujúci pre budúce vzťahy medzi Západom a pevninskou Čínou. Voľby budú obzvlášť dôležité, pretože sa budú konať v búrlivej medzinárodnej atmosfére, ktorú charakterizuje tvrdá čínsko-americká súťaž, ruská invázia na Ukrajinu a vojna medzi Izraelom a Hamasom.

Vstupujeme do novej fázy rizika

Vzhľadom na tento mimoriadne nabitý volebný kalendár náš najnovší index sociálnych a politických rizík poukazuje na to, že sociálna a politická zraniteľnosť sa na celom svete zrýchľuje, čo v rovnakej miere vytvára neistotu a nestabilitu pre naše prostredie. Celosvetové priemerné skóre sa zvýšilo na 38,6 %, čo je veľmi blízko k hranici zaznamenanej v roku 2021 (39,4 %) v období po kríze Covid-19, a je to viac ako v období pred pandémiou. Priemer v rokoch 2016 – 2020 predstavuje 36,9 %. Naše ukazovatele od začiatku desaťročia ukazujú, že vstupujeme do novej fázy týchto rizík,“ upozorňuje Ruben NIZARD, ekonóm pre Severnú Ameriku a vedúci oddelenia politických rizík spoločnosti Coface.

Pozor na 3 riziká

Riziká spojené s voľbami sa v jednotlivých krajinách líšia svojou povahou a mierou. V niektorých majú voľby skôr formálny charakter s obmedzeným výberom. V súvislosti s voľbami možno sledovať tri rizikové trendy.

1. Politické posuny a neistota

Súčasné sociálno-ekonomické prostredie by malo prispieť k pocitu nevraživosti voči vláde v danej krajine, čo prinesie neistotu a volatilitu pre firmy počas volebného obdobia. Táto politická neistota bude o to akútnejšia, že nárast populizmu znie ako silné varovanie. Na tento trend, ktorý sa konštantne vyvíja minimálne od roku 2010, upozornil volebný úspech Geerta Wildersa a Javiera Mileiho v Holandsku a Argentíne koncom minulého roka. V dôsledku toho je ešte ťažšie predpovedať, akým smerom sa bude uberať vládna politika.

Sociálna a politická zraniteľnosť v Európe rýchlo rastie a nadchádzajúce voľby – najmä do Európskeho parlamentu – poslúžia ako živná pôda pre protieurópske extrémistické hnutia. Okrem toho sa v niektorých členských štátoch EÚ uskutočňujú domáce voľby: Rakúsko, Chorvátsko, Fínsko, Litva, Portugalsko, Rumunsko, Belgicko a Slovensko,“ podotýka Coface.

2. Sociálne nepokoje

Druhým rizikom je potenciálna eskalácia sociálnych nepokojov vyvolaných rastom cien, poklesom dôvery v politikov a všeobecnou nespokojnosťou voličov. Rastúca inflácia a spomalenie hospodárskeho rastu zintenzívnili túto nespokojnosť – najmä nedôveru voči inštitúciám, ktorá bublala pod povrchom už dávno pred pandémiou Covid-19. „Je veľmi pravdepodobné, že nadchádzajúce voľby vytvoria živnú pôdu pre masové demonštrácie vo viacerých častiach sveta,“ upozorňuje Coface.

Napríklad v Afrike sa tento rok majú konať voľby v sedemnástich krajinách, pričom ide o kontinent s najvyšším priemerným skóre sociálnej a politickej zraniteľnosti a s najväčším nárastom za jeden rok. Táto dynamika odráža vývoj politickej nestability, ktorú v posledných rokoch zažilo množstvo afrických krajín a ktorá zahŕňala prevraty a dlhotrvajúce konflikty. Nedávne odloženie prezidentských volieb v Senegale je toho dokonalou ilustráciou. Dôležité je tiež pozorne sledovať volebný proces v niektorých ázijských krajinách vrátane Srí Lanky, ako aj nedávne udalosti v Pakistane.

3. Geopolitické riziká

Vzhľadom na patovú situáciu vo vojne medzi Ruskom a Ukrajinou, zvýšené napätie na Blízkom východe a rozšírenie skupiny BRICS (Brazília, Rusko, India, Čína a Južná Afrika) o päť nových členov – Saudskú Arábiu, Egypt, Spojené Arabské Emiráty, Etiópiu a Irán je zrejmé, že zmeny naberajú na obrátkach a sú poháňané hlbokými výzvami voči západným modelom a svetovému poriadku. Na tomto turbulentnom geopolitickom pozadí nadobudne záverečné kolo niektorých z týchto volieb mimoriadny význam.

Nedávny triumf DPP na Taiwane nemá vplyv len na 24 miliónov ľudí žijúcich na ostrove a na vzťahy medzi oboma stranami Formosskej úžiny: ovplyvňuje aj globálnu geopolitickú dynamiku v jej celistvosti. Vo voľbách v Mexiku a Indii – dvoch najľudnatejších krajinách planéty – bude jednou z kľúčových otázok, aké postavenie zaujmú na svetovej scéne,“ konštatuje analýza Coface.

Napriek vojenskému konfliktu sa uskutočnili prezidentské voľby v Rusku, ktoré potvrdili pozíciu súčasného prezidenta, hoci z politických dôvodov odložil ukrajinský prezident tie ukrajinské. Hocako, je zrejmé, že nabitý harmonogram volieb v roku 2024 bude nepochybne formovať svetový poriadok na nasledujúce roky.

Kľúčové body pre rok 2024

Kombinácia všetkých týchto faktorov prispeje k zvýšeniu ukazovateľa sociálneho a politického rizika spoločnosti Coface. „Tieto varovné signály musíme brať skutočne vážne: voľby v roku 2024 sa budú konať v kontexte zvýšeného geopolitického napätia medzi jednotlivými blokmi, pričom nezúčastnené krajiny budú zaujímať postavenie v závislosti od prípadu k prípadu. Táto zložitá dynamika nebude podnecovať len populistické tendencie a geopolitickú nestabilitu, ale prispeje aj ku globálnej atmosfére neistoty či všeobecnej úzkosti a nespokojnosti. Zdá sa, že toto desaťročie otvára novú fázu sociálnych a politických rizík a už teraz to do budúcnosti vyzerá znepokojujúco,“ varuje na záver odborník Coface Ruben Nizard.