Lokalita okolo Zochovej ulice v centre hlavného mesta prejde obnovou. Architekti už vypracovali štúdiu, ktorá navrhuje, ako by sa toto miesto malo zmeniť. Informovala o tom hovorkyňa Metropolitného inštitútu Bratislavy (MIB) Annamária Ondrejková s tým, že obnova lokality patrí do programu Živé miesta na obnovu zanedbaných verejných priestorov v Bratislave.


Riešené územie siaha od mimoúrovňového križovania ulíc Zámockej a Kapucínskej ulice so Staromestskou ulicou na juhu, až po budovu Najvyššieho súdu a ulicu Župné námestie na severovýchodnej strane a vyústenie Kozej ulice v severozápadnej časti. Staromestská ulica nie je súčasťou zadania, keďže tento priestor podlieha širším dopravným vzťahom.

Chodci majú dostať vyššiu prioritu

Okrem obnovy povrchov chodníkov, zastávok mestskej hromadnej dopravy, podchodu či priľahlých verejných priestorov, dôjde podľa A. Ondrejkovej aj ku sprehľadneniu a zlepšeniu bezbariérovosti chodníkov pre peších a cyklistov. V celej lokalite majú chodci dostať vyššiu prioritu.

„Zásadnou úpravou je odstránenie existujúceho schodiska a nahradenie priľahlých oporných múrov popri historickej budove VŠMU. Bariérový úsek nahrádzame pohodlným širokým chodníkom s novým stromoradím. Trasa od zastávky Zochova bude tak plynulá a súvislá a na jednej výškovej úrovni s ulicou až po premostenie s električkami, či Židovskú ulicu,“ vysvetlil riaditeľ Sekcie tvorby mestských priestorov z MIB Marcel Dzurilla.

MIB spoločne s architektmi ateliérov GutGut, 2ka a Cemos navrhli revitalizáciu komplexného územia rozdeliť do viacerých etáp. Prioritne sa zrenovuje zastávka mestskej hromadnej dopravy na strane od VŠMU. Obnovou prejde aj podchod. Namiesto troch vstupov do podchodu budú dva, pretože najbližší vstup od hotela Falkensteiner sa zruší v prospech nových verejných toaliet, ktoré sa budú nachádzať v podchode. Pribudnú v ňom aj dva výťahy.

Pobytové schody a viac zelene

Celá plocha od VŠMU po zastávku Zochova bude na jednej výškovej úrovni. Pribudne aj viac zelene a vzniknúť má tiež reprezentatívny verejný priestor pred Najvyšším súdom. V lokalite sa má upraviť aj doprava.

V záverečnej etape pribudnú pobytové schody na mieste, kde sa v súčasnosti nachádzajú chátrajúce verejné toalety pod Kapucínskou ulicou. Zrenovuje sa aj zastávka mestskej hromadnej dopravy vedľa Kláštora Kapucínov, kde dôjde aj k úprave plota. Pribudne tiež nové stromoradie a nový mobiliár ako sú lavičky či smetné koše.

Do konca roka sa má vypracovávať prvá časť projektovej dokumentácie, od ktorej sa následne určí ďalší harmonogram prác. V programe obnovy verejných priestorov Živé miesta je aktuálne ukončených, rozpracovaných alebo navrhovaných vyše 40 projektov a pokrývajú väčšinu mestských častí.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: