Zdravotné poisťovne medzi sebou bojujú o klienta pomocou služieb, ktoré im ponúkajú nad rámec zákona. Medzi benefity zdravotných poisťovní patria napríklad príspevky na zákroky u zubára, vrátenie časti doplatkov za lieky či preplatenie niektorých operácií. Tie ale spravidla nie sú zadarmo a poistenci na ich získanie musia splniť niekoľko podmienok. Napríklad príspevok na zubára získa poistenec len vtedy, ak chodí na pravidelné preventívne prehliadky.

Každý rok sa tiež jednotlivé benefity môžu meniť, spravidla sa skôr zvyšujú sumy pri jednotlivých príspevkoch. Rozdiely sú niekedy aj v čakacích dobách na operačné zákroky, pri zľavách na kúpeľné pobyty či očkovaniach nad rámec zákona. Okrem toho poisťovne ľuďom ako bonus navyše ponúkajú napríklad on-line komunikáciu, mobilné aplikácie či elektronickú pobočku ako alternatívu osobnej návštevy.

Najčastejšie sú príspevky na zuby a oči

Najbežnejším benefitom sú príspevky na zuby, zubné strojčeky pre deti, ošetrenie očí alebo okuliare. Napríklad poisťovňa Dôvera sľubuje ročný príspevok na zuby vo výške 150 eur. Poistenci ho môžu čerpať v 30-eurových čiastkach. Vzťahuje sa to napríklad na ošetrenie zubného kazu, plastické výplne či výplne koreňových kanálikov, dentálnu hygienu, pečatenie trvalých zubov u detí do 14 rokov či na zhotovenie zubných mostíkov a koruniek u dospelých.

Okrem toho Dôvera poskytuje príspevok na okuliarové rámy a sklá pre deti do 18 rokov vo výške 50 eur. Využiť ho poistenci môžu na očné pomôcky predpísané očným lekárom s doplatkom pacienta, sériový okuliarový rám či okuliarové šošovky (sklá) s refrakciou do +4/-4 a súčet do +6/-8D.

Aj poisťovňa Union ponúka ročný príspevok 150 eur na zuby. Z toho je sto eur je určených na výkony, ktoré sú čiastočne hradené zdravotnou poisťovňou a pacient ich musí doplácať. Ide napríklad o plombovanie či zubné korunky. Deti do 18 rokov si môžu uplatniť príspevok na zubné strojčeky a čeľustno-ortopedické výkony. Zvyšných 50 eur je možné využiť na dentálnu hygienu či parodontológiu. Príspevky je tiež možné minúť celé naraz alebo si ich rozdeliť na viac ošetrení.

Union poskytuje aj príspevok 150 eur na nadštandardnú starostlivosť vo vybraných očných klinikách a na nákup okuliarov. Balík pokryje komplexné vyšetrenie očí v hodnote 50 eur, vyšetrenie optickou koherentnou tomografiou (OCT) v hodnote 30 eur a príspevok 70 eur na okuliarové rámy alebo okuliarové šošovky pre deti.

Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) poskytuje dospelým príspevok vo výške 60 eur, ktoré si môžu v roku rozdeliť na dve polovice. Dieťa môže čerpať príspevok do výšky 30 eur prostredníctvom svojho rodiča. Príspevky sa vzťahujú napríklad na odstránenie zubného povlaku alebo kameňa ultrazvukom, odstraňovanie povrchových pigmentácií a usadenín pieskovaním, inštruktáž a nácvik ústnej hygieny, injekčnú anestéziu či strojček na zuby pre dieťa. Štátna poisťovňa okrem toho poskytuje v inom balíku služieb príspevok na zubný strojček pre deti do 450 eur.

VšZP od januára budúceho roka tiež začína poskytovať príspevok sto eur na doplatky za okuliarový rám a sklá čiastočne hradené z verejného zdravotného poistenia, ktoré pacientovi predpíše zmluvný oftalmológ. Príspevok bude možné získať pri dioptriách od +1/-1. Okrem toho ponúka poisťovňa príspevok 450 eur na laserovú operáciu očí. Požiadať o laserovú operáciu môže poistenec od výšky dioptrií +1/-1.

Benefity zdravotných poisťovní
Medzi benefity zdravotných poisťovní patria napríklad príspevky na zákroky u zubára. (ilustračné foto: Freepik)

Benefity zdravotných poisťovní nie sú zadarmo

Jednotlivé príspevky ale nezískajú poistenci zadarmo. Pri každom musia splniť predpísané podmienky. Napríklad poistenec Dôvery môže žiadať o príspevok na zuby len za ošetrenie u zubného lekára, ktorý má s poisťovňou aj zmluvu. Nárok majú pritom len poistenci, ktorí nemajú dlh na zdravotnom poistení a nemajú vo svojej minulosti obdobia, počas ktorých za nich neboli odvádzané platby na zdravotné poistenie.

Dôležitou podmienkou je aj absolvovanie preventívnej prehliadky. Ak to niekto nestihol napríklad vlani, stačí, keď ju absolvuje v tomto roku, ale najneskôr v deň ošetrenia. Podmienkou je aj preventívna prehliadka u všeobecného lekára raz za dva roky a u detí podľa dovŕšeného veku. Prehliadku stačí absolvovať najneskôr do 90 kalendárnych dní od podania žiadosti o príspevok. Ľudia musia predložiť aj potvrdenku z ošetrenia, na ktoré si uplatňujú príspevok.

Príspevok na okuliare v Dôvere sa tiež vzťahuje len na okuliare predpísané zazmluvneným očným lekárom. Okuliare musia byť pritom vyrobené zmluvnou očnou optikou. Podmienkou získania príspevku na detské okuliare je tiež absolvovanie preventívnej prehliadky u pediatra podľa veku dieťaťa. Dieťa ju nemusí mať za sebou v čase podávania žiadosti, stačí, keď ju absolvuje do 90 dní od podania žiadosti.

Ak chcú príspevok na zuby získať klienti Unionu, musia oň požiadať do 30 dní odo dňa ošetrenia. Ďalej musia predložiť blok z registračnej pokladne a ak ide o dentálnu hygienu, aj potvrdenie o jej absolvovaní. V prípade, že si bude príspevok uplatňovať dieťa, musí mať poistenie v Unione aj jeden z jeho rodičov. Za poistenie sa v tomto prípade považuje aj podaná prihláška do Union zdravotnej poisťovne. Poistenec tiež môže žiadať o príspevok len za ošetrenie u zubného lekára, ktorý má zmluvu s Unionom.

Zubné ošetrenie musí zubár do poisťovne riadne vykázať a poistenec musí mať absolvovanú preventívnu zubnú prehliadku v predchádzajúcom kalendárnom roku alebo v aktuálnom roku, ale najneskôr deň pred zubným ošetrením. Každý musí mať absolvovanú aj preventívnu prehliadku u všeobecného lekára pre dospelých. V prípade detí to musí byť v predchádzajúcich dvoch rokoch, ale najneskôr deň pred zubným ošetrením.

Príspevok na očné vyšetrenie či nákup okuliarov je aj v Unione možné uplatniť len v zazmluvnených očných klinikách. Predpísať ich pritom musí zmluvný očný lekár. V prípade príspevku na okuliare pre deti musí byť aspoň jeden z jeho rodičov tiež poistený v Unione. Za poistenie sa považuje aj podaná prihláška do poisťovne.

V štátnej poisťovni vo všeobecnosti platí, že benefity môžu poistenci čerpať, ak sa pravidelne chodia na preventívne prehliadky, nemajú nedoplatky na zdravotnom poistení alebo nepokryté obdobia poistného vzťahu, zdravotná starostlivosť bola vykonaná na Slovensku a u poskytovateľa, s ktorým má VšZP zmluvu.

Niektoré benefity zdravotných poisťovní:

Dôvera (benefity zdravotných poisťovní):

 • Ročný príspevok na zuby vo výške 150 eur.
 • Príspevok na okuliarové rámy a sklá pre deti do 18 rokov vo výške 50 eur.
 • Vrátenie doplatkov za lieky a dietetické potraviny do výšky 300 eur na každého člena rodiny.
 • Bezplatná prítomnosť blízkeho pri pôrode a telefonické konzultácie.

VŠZP (benefity zdravotných poisťovní):

 • Príspevok na zuby vo výške 60 eur a 450 eur na strojček na zuby pre deti.
 • Príspevok na doplatky za lieky na predpis vo výške 20 eur ročne.
 • Príspevok na 4. cyklus asistovanej reprodukcie do výšky 450 eur.
 • Príspevok na nepovinné očkovanie vo výške 50 percent ceny každej vakcíny.

Union (benefity zdravotných poisťovní):

 • Ročný príspevok na zuby vo výške 150 eur.
 • Preplatenie doplatkov za lieky a dietetické potraviny pre deti do 17 rokov (vrátane) bez finančného limitu.
 • Príspevok na umelé oplodnenie vo výške 1 200 eur.
 • Balík v hodnote 100 eur pre bábätká (monitor dychu, kurz plávania, novorodenecké potreby).