Študentov a žiakov tento týždeň najviac zaujíma, kedy sa ide do školy po prázdninách. Prezenčné vyučovanie sa podľa ministerstva školstva začne v plánovanom termíne. V pondelok 10. januára 2022 sa budú prezenčne vzdelávať materské, základné aj stredné školy.


Od tohto termínu sa zároveň školy budú opäť riadiť takzvaným školským semaforom. Žiaci sa zároveň budú môcť pretestovať, na tento účel rezort školstva distribuoval viac než tri milióny testov. Informoval o tom odbor komunikácie ministerstva školstva.

Kedy sa ide do školy:

  • Posledný deň v škole bol 17. december 2021 (piatok).
  • Prázdniny trvajú od 20. decembra 2021 do 7. januára 2022.
  • Začiatok vyučovania je 10. januára 2022 (pondelok).

Rovnako ako v predchádzajúcom období sa školy plošne zatvárať nebudú. V prípade pozitivity žiaka môže príslušnú triedu uzatvoriť riaditeľ. Rozhodnutie o zatvorení celej školy v prípade nepriaznivej situácie však môže spraviť len regionálny hygienik, napríklad pokiaľ je na škole značná časť tried v karanténe či vysoký počet nakazených osôb.

Výnimku z karantény majú plne očkované a prekonané osoby. To platí aj pre žiakov škôl, ktorí sa budú môcť po očkovaní alebo prekonaní aj naďalej prezenčne vzdelávať. Na školách budú zároveň povinné rúška. Prekrytie horných dýchacích ciest nie je povinné pre deti v materskej škole, osoby so závažnými poruchami autistického spektra, ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím, pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov pri vzdelávaní takýchto žiakov.

Rezort školstva ešte v závere roka distribuoval 1,5 milióna samotestov, ktoré boli rozdistribuované na príslušné okresné úrady. Tento týždeň distribuuje ďalších 1,5 milióna samotestov na okresné úrady, na ktorých si ich školy vyžiadajú.

Ku koncu decembra 2021 ostali okresným úradom nevyužité antigénové samotesty v objeme 12 až 13 percent. Celkovo tak bolo vyskladnených 14,5 milióna antigénových samotestov na účel testovania v školách.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: