Viac ako tretina ľudí (35 %) si vlani nemohla dovoliť ísť na týždennú dovolenku. Vyplýva to z európskeho zisťovania EU SILC 2020, výsledky ktorého zverejnil Štatistický úrad SR.

Celkovo si tak týždňovú dovolenku nemohlo vlani dopriať 1,9 milióna ľudí. Druhým najčastejším problémom bola pre Slovákov neschopnosť čeliť neočakávaným výdavkom v približnej výške 370 eur a zaplatiť ich z vlastných peňazí. Uviedlo to 1,4 milióna ľudí (26 % populácie). A na treťom mieste bola neschopnosť zabezpečiť si mäsité jedlo každý druhý deň. Dovoliť si ho nemôže takmer 12 percent ľudí.

Z prieskumu vyplýva, že materiálnou depriváciou trpí na Slovensku 12,6 percenta obyvateľov, čo predstavuje 677-tisíc osôb. Ide o ľudí, ktorí si nemôžu dovoliť minimálne tri z deviatich skúmaných položiek.

V porovnaní s rokom 2019 sa však situácia vlani zlepšila. „V roku 2020 sa pravidelné zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností uskutočnilo medzi prvou a druhou vlnou pandémie koronavírusu a ešte neodráža jej možné negatívne dôsledky. Vplyvy pandémie na životnú úroveň budeme vidieť z tohtoročného zisťovania EU SILC,“ povedal riaditeľ odboru štatistiky životnej úrovne obyvateľstva ŠÚ SR Róbert Vlačuha.

Situácia sa výrazne zlepšila aj v porovnaní so situáciou spred desiatich rokov. Ešte v roku 2010 uvádzalo, že si nemôžu dovoliť minimálne tri z desiatich položiek, 22 percent obyvateľov Slovenska.

„Závažná materiálna deprivácia sa najviac vyskytuje tiež v neúplných domácnostiach s deťmi, dotýkala sa 12 % osôb žijúcich v takýchto domácnostiach. Naopak, v úplných domácnostiach s dvoma deťmi boli ohrozené len necelé 3 % obyvateľov,“ tvrdí R. Vlačuha. Problém majú vo väčšej miere aj dôchodcovia.