Doplnková dôchodková spoločnosť NN Tatry – Sympatia umožňuje klientom, aby svoje úspory zlúčili s dôchodkovými úsporami zo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska.


Táto služba je určená pre ľudí, ktorí žili v Spojenom kráľovstve, ale rozhodli sa vrátiť na Slovensko. „Vďaka tejto možnosti a asistencii zo strany NN DDS sa klienti vyhnú zložitým procesom žiadania o dávky v Spojenom kráľovstve a poberania dávok cezhranične, čo by mohlo znamenať viaceré komplikácie aj v daňovej oblasti,“ informovala NN DDS.