Poskytovatelia platobných služieb, medzi ktorým patria napríklad banky, majú od 1. januára tohto roku povinnosť monitorovať príjemcov cezhraničných platieb a daniarom zasielať informácie o tých, ktorí prijímajú štvrťročne viac ako 25 platieb. Upozornila na to Finančná správa SR. Vyplýva im to z legislatívy, ktorú Európska komisia (EK) prijala v roku 2020. Ide o nástroj na odhaľovanie možných podvodov.

Daniari budú zhromažďovať len informácie o platbách spojených s hospodárskou činnosťou. Údaje o zákazníkoch a dôvodoch platby nebudú súčasťou prenosu. Prvým reportovacím obdobím je prvý štvrťrok tohto roka, za ktorý je potrebné poskytnúť údaje do 30. apríla tohto roka.

Finančná správa pošle údaje následne do európskej databázy s názvom CESOP (Central Electronic System of Payment information). V Centrálnom elektronickom systéme platobných informácií sa dáta budú uchovávať, agregovať a porovnávať s inými európskymi databázami.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: