Finančná správa vyhrala súdny spor so Slovenským plynárenským priemyslom (SPP) o 15,43 milióna eur. Finančná správa informovala, že v uplynulých dňoch nadobudol právoplatnosť rozsudok Najvyššieho správneho súdu SR. Ten mal podľa nej potvrdiť, že postup Finančnej správy bol správny pri zistení účelovej zmeny akcionárov SPP s cieľom získať daňovú výhodu v podobe nezdanenia dividend.


Išlo o dlhodobý súdny spor, ktorý sa viaže k snahe vyhnúť sa zaplateniu dani z dividend ešte v roku 2003. Krátko predtým, ako mali byť dividendy zo zisku SPP vyplatené akcionárom, títo akcionári založili v Holandsku spoločnosť Slovak Gas Holding B.V. Táto firma sa podľa Finančnej správy stala účelovo akcionárom SPP, aby jej majitelia nemuseli platiť zrážkovú daň z dividend. Celkovo tak mali na dani ušetriť 15,43 milióna eur.

Podľa Finančnej správy bola holandská spoločnosť „prázdnou“ spoločnosťou, ktorej cieľom bolo získať daňovú výhodu. V prípade, že by sa dividendy vyplatili pôvodným akcionárom SPP, museli by z nich zaplatiť daň vo výške 15 percent, respektíve 10 percent. No dividendy vyplatené holandskej spoločnosti neboli podľa Finančnej správy zdanené v štáte zdroja príjmu, teda na Slovensku, s využitím oslobodenia vyplývajúceho zo zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia s Holandskom. Zároveň boli oslobodené aj od dane z príjmov v Holandsku.

Tieto dividendy podľa Finančnej správy „pretiekli“ bez zdanenia cez novozaloženú holandskú spoločnosť prostredníctvom pôžičiek k pôvodným akcionárom, ktorými boli nemecký Ruhrgas Aktiengesellschaft Essen a francúzsky G.D.F. International Paríž.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému:

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: