Realizačné ceny všetkých nehnuteľností určených na bývanie boli počas tretieho štvrťroka o 14,5 percenta vyššie ako v rovnakom období pred rokom. Na základe svojich údajov o tom informoval Štatistický úrad SR. V dlhodobom porovnaní boli aktuálne realizačné ceny nehnuteľností vyššie ako v priemere počas roka 2010 o 86,6 percenta.


Ceny všetkých nehnuteľností bez rozdielu na vek boli medziročne vyššie o dvojcifernú hodnotu vo všetkých ôsmich krajoch Slovenska. Vyššia dynamika rastu cien ako bol celoslovenský priemer sa prejavila v štyroch krajoch. Okrem rekordného rastu v Trnavskom kraji o 20,4 percenta boli nad priemerom aj rasty cien v Prešovskom, Banskobystrickom a Košickom kraji.

Výraznejšie medziročné navýšenie bolo zaznamenané pri realizačných cenách existujúcich nehnuteľností, kde nad hranicu medziročného rastu o 20 percent sa dostali až štyri kraje. Najvyšší nárast sa prejavil opäť v Trnavskom kraji, o 24,8 percenta .

Nové byty a bytové domy zaznamenali dvojciferný rast cien v siedmych krajoch, ale nad úroveň zvýšenia o 20 percent sa dostali len v Žilinskom a Prešovskom kraji. Medziročný pokles cien nových nehnuteľností bol v Nitrianskom kraji (o 2 %).

Ceny nehnuteľností boli počas leta medziročne vyššie o 14,5 percenta
Zdroj: ŠÚ SR

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: