Vzniknutý daňový nedoplatok je po novom možné uhradiť už aj platobnou kartou. Informovala o tom Finančná správa SR, ktorá preto vybavila svojich exekútorov POS terminálmi. Sú dostupné napríklad na daňových úradoch v Banskej Bystrici, Bratislave, Košiciach, Nitre, Prešove, Trenčíne, Trnave či v Žiline. Uhradiť daňový nedoplatok týmto spôsobom je možné, len ak presiahne sumu 170 eur.


Daňový dlžník môže uhradiť nedoplatok platobnou kartou napríklad akonáhle zistí, že mu bol zo strany daňového úradu zablokovaný účet v banke, po doručení daňovej exekučnej výzvy, pri prejednaní nedoplatku na daňovom úrade s príslušným daňovým exekútorom, či priamo počas návštevy prevádzky daňovým exekútorom. Stačí použiť platobnú kartu a dlžnú sumu zaplatiť.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: