Maturanti môžu do 20. júla tohto roka podať žiadosť o štipendium v rámci programu „Študujem doma. Slovensko ma odmení“. Štipendium v celkovej výške 9 000 eur môže získať študent, ktorý tento rok ukončil strednú školu na Slovensku maturitnou skúškou.


Podmienkou udelenia štipendia je zápis na dennú formu štúdia na slovenskej vysokej škole na bakalárske alebo spojené bakalárske a magisterské štúdium v akademickom roku 2023/2024. V tomto roku bude udelených 1 550 domácich štipendií. Pôvodne bol termín na podanie žiadosti kratší, ale ministerstvo školstva ho predĺžilo.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: