Ministerstvo dopravy z plánu obnovy podporí 25 projektov, vďaka ktorým na Slovensku pribudne 80 kilometrov nových alebo zrekonštruovaných cyklotrás. Celkovo by malo ministerstvo na projekty vynaložiť 30 miliónov eur.


Projekty vzišli z výzvy, do ktorej sa mohli prihlásiť mestá nad 20-tisíc obyvateľov, združenia obcí či samosprávne kraje. Maximálny príspevok na jeden kilometer cyklotrasy bol 500-tisíc eur. Ministerstvo bude v najbližších dňoch kontaktovať jednotlivých úspešných žiadateľov a podpíše s nimi zmluvy. Peniaze získajú napríklad Bratislava, Košice, Ružomberok, Komárno a ďalšie mestá.

Ministerstvo plánuje vyhlásiť ešte dve ďalšie výzvy na budovanie cyklotrás, z plánu obnovy je na ne dokopy vyčlenených 85 miliónov eur.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: