Spoločnosť Penta Funding Public II vydá nové dlhopisy. Ich názov bude Dlhopis Penta Public EUR XI/2023. Národná banka Slovenska jej už schválila prospekt dlhopisu. Z neho vyplýva, že firma plánuje vydať dlhopisy 21. augusta a splatné budú o päť rokov.


Menovitá hodnota jedného dlhopisu dosiahne 1 000 eur. Celkovo si Penta vďaka týmto dlhopisom plánuje požičať päť miliónov eur. Penta sľubuje investorom ročný výnos vo výške 6,3 percenta. Minimálna výška investície je 3 000 eur. Emitent chce použiť získané peniaze na financovanie projektov spoločností ovládaných spoločnosťou Penta Cyprus a to prostredníctvom úveru.

Z prospektu dlhopisu vyplýva, že tieto dlhopisy sú zabezpečené záložným právom ku všetkým pohľadávkam emitenta voči spoločnosti Penta Cyprus a voči Privatbanke. V prospekte sa uvádza, že existuje vysoké riziko, ktoré vyplýva z toho, že emitent je závislý na podnikaní iných spoločností skupiny.

„Poskytovanie úverov a pôžičiek Emitentom v rámci Skupiny je tak spojené s radom rizík a aj napriek tomu, že Emitent je súčasťou silnej skupiny, neexistuje záruka, že spoločnosť Penta Cyprus resp. jej jednotliví dlžníci budú vždy schopní splatiť svoje platobné záväzky riadne a včas a že Emitent tak včas získa peňažné prostriedky, ktoré mu umožnia uhradiť jeho záväzky voči Majiteľom Dlhopisov,“ píše sa v prospekte k dlhopisu.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: