Úrazovosť na školách sa podľa databázy ministerstva školstva každým rokom zvyšuje s výnimkou pandemických rokov. Aktuálne dosahuje viac ako 11-tisíc úrazov detí a mladistvých ročne. Upozornila na to poisťovňa Generali. Najviac úrazov sa pritom udeje práve na začiatku a na konci školského roka.


„Z našich štatistík vyplýva, že v júni a v septembri sa deťom stane v priemere o 27 percent úrazov viac ako počas iných mesiacov školského roka,“ hovorí riaditeľ personálneho poistenia poisťovne Generali Peter Koštival. Dôvodom je pravdepodobne teplé a slnečné počasie, ktoré umožňuje tráviť viac času pri školských a mimoškolských aktivitách v exteriéri.

Podľa zákona o výchove a vzdelávaní má žiak právo na náhradu škody, ktorá mu vznikla počas vyučovania alebo v priamej súvislosti s ním. Znamená to, že škola zodpovedá za úraz či stratu vecí žiaka, ktoré nastali počas vyučovania, školského výletu alebo lyžiarskeho výcviku. Školy aj preto uzatvárajú poistenie, z ktorého potom prípadné škody na zdraví alebo majetku žiakom uhradia.

Trh okrem toho ponúka aj detské životné poistenie, v rámci ktorého sa prepláca takzvané bolestné. Zároveň môže kryť menšie, ale aj väčšie úrazy s trvalými následkami.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: