Za prelet slovenským vzdušným priestorom platia dopravcovia najvyššiu sumu v porovnaní so susednými krajinami. Upozornil na to Najvyšší kontrolný úrad SR (NKÚ). Napríklad za prelet Maďarskom platia tento rok o viac ako polovicu menej, na Slovensku je to 72,23 eura za traťovú jednotku, u našich južných susedov platia 33,68 eura.


Jedným z dôvodov vysokých nákladov za traťové navigačné služby sú podľa kontrolórov aj veľmi vysoké benefity pre zamestnancov dohodnuté v kolektívnej zmluve. Tie totiž navyšujú osobné náklady na zamestnancov, ktoré sú súčasťou nákladov pri výpočte sadzieb za navigačné služby.

NKÚ preto konštatuje, že vzdušný priestor Slovenska nie je využívaný tak, ako by mohol byť. Aj výnosy štátneho podniku Letové prevádzkové služby (LPS) SR by mohli byť vyššie. Sociálne benefity dohodnuté v kolektívnej zmluve v tomto podniku by sa podľa kontrolórov mali zreálniť.

Priemerná hrubá mzda všetkých zamestnancov štátneho podniku LPS je zhruba 5 000 eur, benefity leteckých dispečerov sú ešte niekoľkonásobne vyššie. „Vzhľadom na európskymi pravidlami regulovanú cenu preletov, tieto osobné náklady môžu do budúcna ovplyvniť hospodárenie podniku. Treba mať na pamäti, že kolektívne zmluvy majú garantovať finančne udržateľné sociálne benefity, ktoré sú spoločnou zodpovednosťou vedenia štátneho podniku a zamestnaneckých odborových organizácií,“ zdôraznil predseda NKÚ Ľubomír Andrassy.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: