Hrubý domáci produkt (HDP) v stálych cenách vo štvrtom štvrťroku 2022 medziročne vzrástol o 1,1 percenta. Ide o rýchly odhad HDP, o ktorom informoval Štatistický úrad SR. Po očistení výsledkov o sezónne vplyvy sa HDP medziročne zvýšil o 1,2 percenta a medzikvartálne o 0,3 percenta.


Vysoká inflácia spôsobila výraznejší rozdiel medzi hodnotou HDP v bežných a stálych cenách. V bežných cenách sa vo štvrtom štvrťroku 2022 vytvoril HDP v objeme 28,3 miliardy eur, čo predstavovalo v porovnaní so štvrtým štvrťrokom 2021 nárast o 2,4 miliardy eur. Po prepočte do stálych cien HDP dosiahol 23,5 miliardy eur.

Rast ekonomiky za celý minulý rok dosiahol predbežne 1,7 percenta.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: