Stavebná produkcia dosiahla v októbri tohto roka úroveň 713 miliónov eur a medziročne sa zvýšila o päť percent. Informoval o. tom Štatistický úrad SR.


Stavebné firmy v tuzemsku realizovali necelých 91 percent z celkovej produkcie odvetvia. Pozitívny výsledok podporilo najmä zdynamizovanie rozhodujúcej novej výstavby o viac ako deväť percent. Medziročne rástli aj práce na inžinierskych stavbách vrátane výstavby ciest a diaľnic o 17,7 percecnta a výstavbe budov o 1,2 percenta.

Práce stavebných firiem vykonané v zahraničí, ktoré však netvoria ani desatinu celej produkcie stavebníctva, boli medziročne nižšie o 11,2 percenta.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: