Stavebný sektor na Slovensku v septembri 2023 rástol. Najrýchlejší rast vykázala inžinierska výstavba. Celková stavebná produkcia dosiahla hodnotu 720 miliónov eur, čo predstavuje medziročný nárast o 6 %. Informoval o tom Štatistický úrad SR.


Najvýznamnejším faktorom rastu bola nová výstavba vrátane rekonštrukcií a modernizácií, ktorá sa zvýšila o 8,9 % v porovnaní s minulým rokom. Inžinierske stavby, vrátane výstavby ciest a diaľnic, rástli o takmer 20 percent. Tento segment evidoval rast už šiesty mesiac po sebe.

Naopak, výstavba budov, ktorá tvorí podstatnú časť celkovej stavebnej produkcie, pokračovala v poklese, ktorý trvá už sedem mesiacov. Tentokrát medziročne klesla o 2,1 %.

Tuzemské stavebné firmy sa podieľali na viac ako 90 % celkovej produkcie. Ich domáca produkcia zaznamenala medziročný rast o 5,3 percenta.

Stavebná práca vykonaná slovenskými firmami v zahraničí, aj keď tvorí menšiu časť celkovej produkcie, zaznamenala po trojmesačnom poklese rast o 11,2 %.

Za prvých deväť mesiacov roku 2023 dosiahla celková produkcia stavebníctva takmer 5 miliárd eur, čo predstavuje medziročný nárast o 1,7 %. V tomto období inžinierska výstavba vykázala nárast o 19,2 %, zatiaľ čo výstavba budov sa znížila o 4,7 %, a objem stavebných prác v zahraničí bol nižší o 3,5 %.

Stavebníctvo pokračuje v raste
Zdroj: ŠÚ SR

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: