Poisťovňa Uniqa zavádza zrýchlené vyplácanie denného odškodného za úraz. Pri vybraných diagnózach dostane klient poistné plnenie hneď po predložení prvej lekárskej správy o vzniku úrazu. Informovala o tom hovorkyňa poisťovne Beata Lipšicová. Doteraz klient vždy predkladal liečebnú dokumentáciu poisťovni až po ukončení liečenia a na základe toho dostal poistné plnenie podľa zmluvy.


Okamžité vybavenie plnenia z poistenia denného odškodného za dobu liečenia úrazu sa vzťahuje na niektoré zranenia s typickým priebehom liečby ako napríklad na zlomeniny, stratu zubov úrazom alebo kvôli nutnej extrakcii, ľahšie rezné rany, chirurgické odstránenie cudzích telies v tele, popáleniny a ďalšie diagnózy.

Podľa dátumu prvého ošetrenia sa následne podľa oceňovacích tabuliek určí celá maximálna doba liečby danej diagnózy a vypočítané poistné plnenie je uhradené klientovi. Poisťovací dom odporúča využiť on-line hlásenie škody.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: