Pandémia v roku 2021 odradila od cestovania 1,4 milióna ľudí na Slovensku a necestovala viac ako polovica obyvateľov. Vyplýva to z údajov Štatistického úradu SR. Rekreáciu alebo inú formu trávenia voľného času na Slovensku či v zahraničí si vlani doprialo vyše dva milióny ľudí starších ako 15 rokov (44 % obyvateľov).


Ich počet bol len mierne vyšší ako v roku 2020, stále ich však bolo o 41 percent menej ako pred pandémiou. Vtedy sa na cestovateľských aktivitách s aspoň jedným prenocovaním zúčastnili až tri štvrtiny populácie, teda 3,4 milióna ľudí.

Na aktivitách cestovného ruchu sa v minulom roku nezúčastnilo vyše 2,5 milióna osôb. Predstavuje to však stále výrazný viac ako dvojnásobný nárast oproti predpandemickému roku 2019, kedy necestovala len štvrtina obyvateľstva, teda 1,1 milióna osôb.

„Pretrvávajúcim dôvodom necestovania v roku 2021 bola stále obava o bezpečnosť aktuálne spojená so šírením pandémie ochorenia COVID-19, výrazný nárast bol však zaznamenaný aj pri zdravotných dôvodoch,“ konštatovala riaditeľka odboru metodiky a syntézy podnikových štatistík zo Štatistického úradu Veronika Töröková.

V predpandemickom období patrili k hlavným príčinám finančná situácia, samotná motivácia k dovolenke či zdravotné a rodinné dôvody.

Z tých, čo si dovolenku vlani dopriali, až dve tretiny (1,3 milióna osôb) zlákali výhradne len domáce destinácie. Približne štvrtina dovolenkárov zo Slovenska kombinovala domáce aj zahraničné cesty s prenocovaním. Súčasne aspoň jednu domácu cestu a pobyt za hranicami vykonalo vlani 473-tisíc ľudí. Na dovolenku len do zahraničia sa vybralo vlani 233-tisíc osôb, ich počet bol medziročne nižší a tiež stále o viac ako polovicu zaostával za hodnotami spred pandémie.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: