Motoristi, ktorí neuzatvorili povinné zmluvné poistenie (PZP), budú za každý deň bez poistky platiť príspevok do garančného fondu. Navyše, keď bude nejaké vozidlo z evidencie bez povinnej poistky najmenej tri po sebe nasledujúce mesiace, štát ho z evidencie vyradí. Vyplýva to z poslaneckého návrhu novely zákona o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.


Príspevok sa má platiť dennou sadzbou podľa druhu motorového vozidla. Výška príspevku musí byť podľa navrhovateľov vyššia ako bežné poistné v komerčnej poisťovni, „pretože je neprípustné, aby platenie príspevku bolo ekonomicky priaznivejšie ako platenie poistného za štandardné PZP“. Tiež je podľa nich nutné zachovať dostatočnú motiváciu na uzatváranie štandardného PZP, ktoré bude lacnejšie ako príspevok osoby bez poistenia.

Cieľom je podľa navrhovateľov čo na najnižšiu možnú mieru znížiť počet nepoistených vozidiel, ktoré sú registrované na Slovensku a spôsobujú škody, ktoré musia byť následne hradené z poistného garančného fondu. Počet nepoistených vozidiel totiž každoročne dynamicky rastie. Vlani ich bolo 60-tisíc.

Návrh zákona predpokladá, že sankčný systém spravovaný štátom cez okresné úrady zostáva, keďže PZP je povinným poistením zo zákona a štát má mať možnosť uloženia pokuty za porušenie zákonnej povinnosti. Rovnako zostane zachovaná právomoc dopravnej polície zisťovať existenciu PZP pri kontrolách vodičov na cestách.

Návrh zákona ešte neprešiel ani prvým čítaním. Do približne polovice júna tohto roka sa k nemu ešte musia vyjadriť parlamentné výbory. Ak návrh prejde celým legislatívnym procesom, začne platiť v budúcom roku.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: