Hoci trh finančných produktov za prvý polrok podľa oficiálnych štatistík zaznamenal celkovo medziročný prepad, dáta finančných sprostredkovateľov sú optimistickejšie. Upozornila na to sprostredkovateľská spoločnosť Umbrella Group. Ľudia sa podľa nej tento rok vo zvýšenej miere než vlani zaujímali o životné i neživotné poistenie a investovanie na trhoch.


Podľa údajov Umbrella Group medziročne najviac (o 28 %) vzrástol záujem o investovanie do podielových či investičných fondov. O vyše štvrtinu vzrástol záujem o životné poistenie a takmer 14 percent nárast dosiahlo za prvý polrok neživotné poistenie.

Podľa dát Národnej banky Slovenska a Slovenskej asociácie poisťovní trh v prvom polroku zaznamenal pokles nielen v úveroch o 68 percent, ale aj v životnom poistení o viac ako 12 percent. Pozitívny vývoj zaznamenalo iba neživotné poistenie o 13,20 percenta. Medziročný pokles hlási aj Slovenská asociácia správcovských spoločností. Čisté predaje podielových fondov klesli takmer o tri pätiny.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: