Søren Otto Simonsen, senior investičný editor Saxo Bank

Globálne akcie boli v januári relatívne utlmené s pozitívnym výkonom len tesne nad 1 %. Trhy podporuje naratív, že rast sa zdá byť nenarušený, a to aj napriek viacerým výzvam tak na makroúrovni, ako aj o úroveň nižšie, a že nádeje na mäkké pristátie rastú. „Na druhej strane trhy držia na uzde obavy z geopolitického napätia, návratu inflácie a amerických fiškálnych výdavkov,“ hovorí Søren Otto Simonsen, senior investičný editor Saxo Bank.

Na regionálnej úrovni však dochádza k  rozdielom vo výkone. Kým akcie v USA a  Európe vykázali za január výnosy na úrovni 1,6 resp. 1,5 %, ázijský región a rozvíjajúce sa trhy (EM) klesli. Ázia o 1,7 %, zatiaľ čo index rozvíjajúcich sa trhov klesol o 4,7 %. „Aj keď je medzi týmito číslami veľký rozdiel, spoločným menovateľom poklesu je Čína, ktorá sťahuje oba regióny nadol,“ vysvetľuje odborník Saxo Bank. Dôvodom rozdielu v dynamike poklesu je, že v ázijskom indexe sú značne zastúpené japonské akcie, ktoré mali dobrý mesiac. Japonsko však nie je súčasťou indexu EM, ktorého relatívne väčšiu časť tvorí Čína. Čínska ekonomika stále čelí širokej škále výziev, ktoré poslali čínsky akciový trh nadol aj v januári.

Akciové trhy v januári vyčkávali

Zdroje: Bloomberg a  Saxo Bank