Agentúra Fitch zverejnila v piatok ratingovú správu o Slovensku, v ktorej hodnotí aktuálnu situáciu ekonomiky a verejných financií. Záver správy je jasný – hodnotenie Slovenska a slovenských dlhopisov sa znížilo. Hlavnými dôvodmi sú zhoršujúci sa stav verejných financií a niekoľko ďalších faktorov.

Podľa agentúry Fitch sa v budúcnosti očakáva nárast štátneho dlhu nad kovidové maximá, a to až na úroveň 61,1 % do roku 2025. Predpokladá sa, že fiškálny deficit bude každoročne rásť. Očakáva sa, že tento rok dosiahne deficit úroveň 6 % z HDP, zatiaľ čo na roky 2024, 2025 a 2026 by mal narásť na 6,5 %, 6,9 % a 6,6 % z HDP.

Agentúra hodnotí konsolidáciu verejných financií, ktorú predstavila vláda, ako nedostatočnú. Kritizuje hlavne príjmovú stranu, ktorá je zabezpečená hlavne krátkodobými príjmami z bankového odvodu. Kritický pohľad je taktiež na výdajovú stranu, ktorá sa zvyšuje vďaka vyšším sociálnym výdajom, čo neguje konsolidáciu. Takéto vysoké deficity tak spôsobia výrazný nárast štátneho dlhu, ktorý spôsobí výrazný rast úrokových nákladov v súčasnom prostredí vyšších úrokových sadzieb.

Agentúra vyzdvihuje taktiež aj ďalšie štrukturálne problémy ekonomiky, ktoré podporili rozhodnutie o znížení hodnotenia. Hlavným je závislosť ekonomiky na automobilovom priemysle. Do roku 2026 sa plánuje otvorenie len dvoch nových produkčných liniek a neplánujú sa žiadne ďalšie veľké investície, ktoré by podporili rast v tomto odvetví. Produktivita práce je ďalším problémom. Je tretia najnižšia v rámci EÚ a dosahuje len 73,3 % priemeru z konca roku 2022. Agentúra poukazuje aj na problémy v energetickom sektore, najmä v oblasti ropy a zemného plynu, kde je Slovensko silne závislé na ruských importoch a diverzifikácia týchto zdrojov je nedostatočná.

Napriek týmto negatívnym informáciám sa dlhopisový trh zatiaľ nezmenil. Spread 10-ročných výnosností nad nemeckými dlhopismi je stále na úrovni 1,2 percentuálneho bodu. Výnosnosti sa tak naďalej držia na vlne očakávaní znižovania úrokových sadzieb centrálnou bankou a sú na úrovni 3,5 %. To je o 1 percentuálny bod nižšie oproti lokálnym maximám z októbra 2023, kedy dosiahli úroveň 4,5 %.

Marek Nemky, analytik XTB