Rastúce ceny potravín dopadajú ťažšie na chudobnejšie krajiny strednej a východnej Európy. Podľa UniCredit Bank tu totiž domácnosti vo všeobecnosti vynakladajú väčšiu časť svojich rozpočtov na zabezpečenie svojich základných potrieb ako bývanie, či potraviny.


V týchto krajinách je tak podiel potravín na celkových výdavkov vyšší ako v ekonomicky silnejších krajinách západnej Európe. Zdražovanie potravín má preto v chudobnejších krajinách vyšší vplyv na celkovú infláciu.

„Kým v EÚ potraviny tvoria v priemere 16 % spotrebného koša domácnosti, v krajinách pôvodnej EÚ14 (bez Veľkej Británie) necelých 15 %, v členských krajinách regiónu strednej a východnej Európy 20 % a v krajinách na Balkáne, ktoré zatiaľ nie sú členmi EÚ, až 31 %,“ uviedla UniCredit vo svojej analýze.

Najmenší podiel potravín na celkových výdavkov má Írsko, Luxembursko, Nemecko a Švajčiarsko, kde na ne domácnosti vynakladajú len 11 percent zo svojho rozpočtu. Naproti tomu v Rumunsku je to 28 percent a v Severnom Macedónsku až 36 percent.

„Slovensko i Česko vykazujú takisto nadpriemerný podiel potravín v spotrebnom koši. Kým Česko s ich podielom 19 % len v rámci EÚ, Slovensko s podielom 21 % aj v porovnaní s ostatnými EÚ krajinami regiónu strednej a východnej Európy. Podiel potravín v spotrebnom koši slovenských domácnosti je dokonca po Rumunsku a Lotyšsku tretí najvyšší v rámci EÚ,“ tvrdí UniCredit Bank.

Pre Slovensko predstavujú drahé potraviny väčší problém ako pre väčšinu Európy

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: