Očakávania mäkkého pristátia americkej ekonomiky sa od začiatku roka zvýšili v porovnaní s druhou polovicou minulého roka, kedy boli v prevahe stávky na recesiu. Inflácia má posledných šesť mesiacov klesajúci trend, čo umožnilo Fedu preradiť na nižšiu rýchlosť vo zvyšovaní úrokových sadzieb a v decembri ich upraviť smerom nahor „len“ o 50 bázických bodov.

Čerstvé ekonomické údaje USA, vrátane vývoja HDP či tovarov dlhodobej spotreby za 4. štvrťrok, ešte viac podporili argumenty v prospech udržateľnosti ekonomickej aktivity USA a zmiernili obavy z recesie. V prospech toho hovorí aj pretrvávajúca sila trhu práce, aj keď s určitými trhlinami.

Ani samotné čísla o vývoji HDP vo 4. kvartáli nie sú pritom podľa analytikov jednoznačné. Celkový rast bol nad očakávaniami, ale spotrebiteľské výdavky vzrástli len o 2,1 %, čo zaostalo za očakávanými 2,9 %. Mohlo by to znamenať, že spotrebitelia sa začali uskromňovať. Tlak sa pritom môže ďalej zvyšovať v 1. štvrťroku. „Existuje teda reálny dôvod domnievať sa, že Fed bude chcieť predĺžiť cyklus zvyšovania úrokových sadzieb, aby získali viac času na vyhodnotenie týchto zmätočných údajov a tiež vplyvu nedávnych agresívnych zvýšení sadzieb,“ očakáva trhová strategička Saxo Bank Charu Chanana.

Kľúčovým rizikovým faktorom, ktorý by mohol podľa nej hovoriť v prospech ďalšieho zvýšenia o 50 bázických bodov, by mohli byť finančné podmienky, ktoré sú najmiernejšie od apríla 2022, alebo tiež riziko ďalšieho prudkého nárastu inflácie v dôsledku opätovného otvorenia sa Číny a následného rastu cien komodít.

Existuje reálny dôvod domnievať sa, že Fed bude chcieť predĺžiť cyklus zvyšovania úrokových sadzieb

Zdroj | Bloomberg, Saxo Bank

Charu Chanana, trhová strategička Saxo Bank