Svet sa neustále mení veľkou rýchlosťou a vo svete investícií je táto zmena ešte rýchlejšia. Dynamický vývoj finančných trhoch podčiarkuje potrebu optimálneho nastavenia portfólia a schopnosť reagovať na aktuálne výzvy na trhu. Samotná forma investície často definuje úspech pri investovaní. Jedným z najnovších prístupov k investovaniu sú tzv. „trackre“ – investičné nástroje, ktoré spájajú výhody daňovo-nákladovej efektívnosti a transparentnosti.


Prvé trackre vznikli len nedávno, preto investori na Slovensku na ich „objavenie“ ešte len čakajú. Tak, ako v minulosti Across Private Investments ponúkol medzi prvými investovanie do vtedy neznámych ETF, aj dnes prináša tento spôsob investovania medzi prvými.

Ako funguje „tracker“?

Tracker je finančný nástroj – investičný certifikát, ktorého emitentom by mala byť dôveryhodná finančná inštitúcia s dostatočnou kredibilitou. Tracker dokáže sledovať vývoj takmer akéhokoľvek podkladového aktíva, od toho je odvodený pojem tracker = „sledovač“. Môžete tak súčasne investovať do ETF, dlhopisov, akcií či rôznych alternatívnych investícií a vytvárať si vlastný investičný kôš (index). Investor sleduje vývoj iba jedného cenného papiera – trackra, podobne ako pri podielových fondoch. Portfólio klienta sa tak stáva prehľadnejším.

Minimálna výška investície do trackra nie je obmedzená cenou podkladových investícií (napríklad akcií), či legislatívnych nariadení, ktoré sú časté práve pri podielových fondoch. Zaujímavé podkladové investície sa tak stávajú dostupnejšími aj pri nižších objemoch.

Aké výhody prináša tracker pre investorov?

Jednoduchšie riadenie nového druhu investičného nástroja prináša úsporu nákladov a možnosť aktívnejšie reagovať na zmeny podmienok na trhu bez nutnosti zásahov zo strany investora.

Tracker výnos nevypláca v podobe dividendy alebo kupónu, ktorý je zdaňovaný. Ten je určený rozdielom medzi nákupnou a predajnou cenou. Ak je tracker obchodovateľný na burze, spája sa s ním  daňová efektivita, ktorá pri splnení podmienok umožňuje neplatiť z jeho výnosu daň. Pre investičných expertov je taktiež dôležité, že zmeny v podkladovom indexe neovplyvňujú splnenie týchto podmienok.