Disponibilná miera nezamestnanosti v októbri poklesla na 5,1%, čo je približne na úrovni mája tohto roka a zároveň najnižšej hodnoty od úvodu roka 2020. Celková miera nezamestnanosti poklesla na 6,1% (najnižšia od decembra 2019).

Vidíme aj svižný úbytok tohtoročných absolventov, či už stredných alebo vysokých škôl, keď si nové zamestnanie oproti septembru našlo asi 800 z nich, v evidencii úradu práce ich tak teraz ostáva necelých 7 tisíc.

Trh práce stále potvrdzuje svoju dobrú kondíciu a odolnosť, keď aj v prostredí spomalenej ekonomickej aktivity nezamestnanosť klesá. Za týmto vývojom stojí aj dlhodobý nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily, čo spôsobuje, že zväčša firmy pristupujú k prepúšťaniu ako k poslednej možnosti, keďže opätovný nábor zabehnutých zamestnancov je časovo aj finančne náročným procesom.

K tomuto výsledku napomáha aj súčasný „trend“ odchodu do dôchodku kvôli výhodnej legislatívnej zmene, čo uvoľňuje pracovné miesta pre uchádzačov o zamestnanie. Pozitívny vývoj na trhu práce v posledných mesiacoch napokon môže priemernú mieru nezamestnanosti pre tento rok stlačiť ešte o niečo nižšie než sme pôvodne očakávali.

Hoci je trend poklesu nezamestnanosti bezpochyby pozitívnou správou, v kontexte dlhodobejšieho rozvoja ekonomiky je potrebné vnímať toto číslo aj ako výstrahu pred nedostatkom zamestnancov. Posledné čísla o štruktúre nezamestnaných z Výberového zisťovania pracovných síl ukázali, že až dve tretiny týchto ľudí sú bez práce dlhšie ako rok, dokonca až jedna tretina nezamestnaných nepracuje dlhšie ako štyri roky. Tieto čísla svedčia o tom, že zo zásoby nezamestnaných sa firmám bude čerpať čoraz ťažšie (aj s ohľadom na kvalifikáciu či miesto bydliska).

Otvorenie slovenského trhu práce zahraničiu, predovšetkým kvalifikovaným zamestnancom zo zahraničia, je preto nevyhnutnou podmienkou na budovanie dlhodobého potenciálu krajiny. Ruka v ruke s tým však musíme zlepšovať socio-ekonomické podmienky a imidž krajiny tak, aby bola pre zahraničných pracovníkov dostatočne príťažlivá.

Matej Horňák, makroekonomický analytik Slovenskej sporiteľne